1. Vārda nozīme. Vārda sastāvdaļas, radniecīgi vārdi. Salikteņu pareizrakstība

  2. Darbības vārds, vajadzības izteiksme. Mērvienību saīsinājumi