Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Darbības vārds, darbības vārda vajadzības izteiksme Teorija par darbības vārdu, tā nenoteiksmes formu, darabības vārdu laikiem (pagātne, tagadne, nākotne). Iekļauts skaidrojums par darbības vārda vajadzības izteiksmi.
2. Darbības vārda atvasināšana un pareizrakstība Teorija par pirmatnīgiem un atvasinātiem vārdiem un to pareizrakstību.
3. Mērvienību saīsinājumi Teorija par mērvienību saīsinājumiem un to pareizrakstību.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Darbības vārda atpazīšana 1. izziņas līmenis zema 1p. Nosaka darbības vārdu.
2. Darbības vārda atpazīšana teikumā 1. izziņas līmenis zema 2p. Nosaka darbības vārdu kopā ar lietvārdu teikumā.
3. Darbības vārdu priedēkļi 1. izziņas līmenis zema 1p. Darbības vārdu ar priedēkli pareizrakstība. Atpazīst zināmos vārdus, izsecina to nozīmi un izvēlas piemērotāko informāciju atbilstoši kontekstam.
4. Darbības vārdi atvasināti ar priedēkli 1. izziņas līmenis zema 2p. Nosaka darbības vārdu atvasinātu ar priedēkli.
5. Darbības vārda jautājums 1. izziņas līmenis zema 1p. Nosaka darbības vārda jautājumu vārdu savienojumā.
6. Darbības vārda pārveidošana pagātnē 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Loka darbības vārdu.
7. Darbības vārda pārveidošana tagadnē 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Loka darbības vārdu.
8. Darbības vārda pārveidošana nākotnē 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Loka darbības vārdu.
9. Darbības vārda laiki 1. izziņas līmenis zema 3p. Grupē darbības vārdu atbilstoši laikam.
10. Darbības vārda laiki un nenoteiksme 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Grupē darbības vārdu atbilstoši laikam.
11. Darbības vārda laiku veidošana 3. izziņas līmenis vidēja 3p. Pārveido darbības vārdus pagātnē, tagadnē, nākotnē.
12. Darbības vārdu atpazīšana teikumā 2. izziņas līmenis vidēja 5p. Izraksta darbības vārdu no teikuma.
13. Darbības vārda locīšana nolieguma formā 1. izziņas līmenis zema 1p. Nosaka drbības vārda jautājumi un to pārveido, lai darbības vārds atbild uz jautājumu ko nedarīt?
14. Darbības vārds vajadzības izteiksme. Receptes 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Nosaka darbības vārdu vajadzības izteiksmē tekstā.
15. Darbības vārds vajadzības izteiksmē ar lietvārdu 3. izziņas līmenis augsta 2p. Veido vajadzības izteiksmi lieto lietvārdu aiz darbības vārda vajadzības izteiksmē.
16. Pieturzīmes starp vienlīdzīgiem teikuma locekļiem. Atkārtojuma saikļi 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Lieto pieturzīmes teikumos ar atkārtojuma saikļiem. Atkārtojuma saikļa noteikšana.
17. Pieturzīmes starp vienlīdzīgiem teikuma locekļiem. Pāra saikļa noteikšana 3. izziņas līmenis vidēja 2p. Pieturzīmju lietošana pirms pāra saikļiem. Pāra saikļa otrās daļas noteikšana.
18. Pieturzīmes saliktā sakārtotā un pakārtotā teikumā I 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Pieturzīmju lietošana saliktā sakārtotā un pakārtotā teikumā.
19. Pieturzīmes saliktā pakārtotā teikumā. Teikuma izvēle 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Pieturzīmju lietošana saliktā pakārtotā teikumā.
20. Mērvienību saīsinājumi 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Atpazīst mērvienību saīsinājumu. Lasa un izvēlas no piedāvātajiem teksta virsrakstiem atbilstošo.
21. Mērvienību saīsinājumi. Teksts 3. izziņas līmenis vidēja 2p. Atpazīst mērvienību saīsinājumu. Lasa un izvēlas no piedāvātajiem teksta virsrakstiem atbilstošo.

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Darbības vārda jautājums pagātnē un nākotnē Citi vidēja 2p. Loka darbības vārdu.
2. Darbības vārds vajadzības izteiksmē Citi vidēja 2p. Veido darbības vārdu vajadzības izteiksmē pēc dotās nenoteiksmes formas. Risinājuma soļos dota īstenības izteiksmes forma, no kuras veidota vajadzības izteiksmes forma.
3. Pieturzīmes starp vienlīdzīgiem teikuma locekļiem Citi vidēja 3p. Liek peturzīmes teikumos ar vienlīdzīgiem teikuma locekļiem.
4. Pieturzīmes saliktā sakārtotā un pakārtotā teikumā II Citi augsta 2p. Liek pieturzīmes saliktā sakārtotā un pakārtotā teikumā II.
5. Mērvienību saīsinājumi. Apgalvojuma izvēle Citi augsta 2p. Izvēlas pareizo apgalvojumu par mērvienību saīsinājumiem. Lasa un izvēlas no piedāvātajiem teksta virsrakstiem atbilstošo.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Darbības vārds, pieturzīmju lietojums, mērvienību saīsinājumi 00:30:00 vidēja 16p. Darbības vārds, darbības vārda vajadzības izteiksme, pieturzīmes saliktā sakārtotā teikumā, pieturzīmes saliktā pakārtotā teikumā, pieturzīmes starp vienlīdzīgiem teikuma locekļie,, mērvienību saīsinājumi, mērvienību saīsinājumi receptēs un produktu etiķetēs.
2. Darbības vārds, pieturzīmju lietojums, mērvienību saīsinājumi 00:35:00 vidēja 14p. Darbības vārds, darbības vārda vajadzības izteiksme, pieturzīmes saliktā sakārtotā teikumā, pieturzīmes saliktā pakārtotā teikumā, pieturzīmes starp vienlīdzīgiem teikuma locekļie,, mērvienību saīsinājumi, mērvienību saīsinājumi receptēs un produktu etiķetēs.

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Darbības vārds, pieturzīmju lietojums, mērvienību saīsinājumi 00:40:00 augsta 22p. Darbības vārds, darbības vārda vajadzības izteiksme, pieturzīmes saliktā sakārtotā teikumā, pieturzīmes saliktā pakārtotā teikumā, pieturzīmes starp vienlīdzīgiem teikuma locekļie,, mērvienību saīsinājumi, mērvienību saīsinājumi receptēs un produktu etiķetēs.