Pēc sastāva izšķir pirmatnīgus darbības vārdus un atvasinātus darbības vārdus.
Pirmatnīgi ir tādi darbības vārdi, kuriem ir tikai sakne un galotne.
priedēklis
sakne
piedēklis
galotne
-
lik
-
t
-
cel
-
ties
-
-
t
Atvasinātiem darbības vārdiem nenoteiksmē ir ne tikai sakne un galotne, bet arī piedēklis vai priedēklis.
priedēklis
sakne
piedēklis
galotne
no
lik
-
t
pie
cel
-
ties
-
mīc
ī
t
sa
dzird
ē
t
 
Darbības vārdus var darināt gan ar priedēkli, gan ar piedēkli.
Piemērs:
noskriet, savilkt, uzkrist – ar priedēkli
mācīties, dejot, zīmēt – ar piedēkli
uzrakstīt, izveidot, saglabāt – ar priedēkli un piedēkli
Darbības vārda piedēkļa patskanis nenoteiksmes galotnes priekšā vienmēr ir garš.
Piemērs:
lasīt, mīcīt, sadzirdēt, skatīties, pulcēties, raudzēt
Nenoteiksmes galotnes priekšā līdzskani izrunā nebalsīgi.
Lai zinātu, kāds līdzskaņa burts rakstāms, tad nenoteiksmē dotais vārds jāpārveido pagātnē.
pagātnē
nenoteiksmē
piemērs
z
z
za – lūzt
g
g
sniga – snigt
b
b
urba – urbt
s
s
nesa – nest
 
Ja darbības vārdam pagātnē saknes beigu līdzskanis ir "dz, c, d, t", tad nenoteiksmes galotnes priekšā raksta "g, k, s"!
 
pagātnē
nenoteiksmē
piemērs
dz
g
dza – lūgt
c
k
brauca – braukt
d
s
veda – vest
t
s
meta – mest
 
Ja nezini, kāds līdzskaņa burts rakstāms vārda sākuma daļā, jāiegaumē priedēkļi.
Latviešu valodā biežāk lietojamie priedēkļi ir:
 
Maizes valoda_tabula_priedēklis.png
 
Priedēklī - runājams un rakstāms garš patskanis.
Piemērs:
-dara, -lasa, -mazgā, -mācās.