Teorija

Uzdevumi

1. Anotācija

Grūtības pakāpe: zema

1
2. Grāmatas temata noteikšana pēc anotācijas

Grūtības pakāpe: zema

2
3. Sludinājuma pievienošana atbilstošai kategorijai

Grūtības pakāpe: vidēja

3
4. Sludinājuma temata noteikšana

Grūtības pakāpe: vidēja

3
5. Sludinājuma teksta izpratne

Grūtības pakāpe: augsta

1
6. Piemērots attēls sludinājumam

Grūtības pakāpe: vidēja

1
7. Neitrālas nozīmes vārda ievietošana sarunvalodas vārda vietā

Grūtības pakāpe: vidēja

2
8. Sarunvalodas vārda atpazīšana un aizstāšana teikumā

Grūtības pakāpe: vidēja

2
9. Deminutīva noteikšana teksta fragmentā

Grūtības pakāpe: vidēja

1
10. Deminutīvu skaits tautasdziesmā

Grūtības pakāpe: augsta

1
11. Deminutīva pārveidošana par pamatvārdu

Grūtības pakāpe: vidēja

1
12. Izsauksmes vārdi un pieturzīmes

Grūtības pakāpe: vidēja

1
13. Teikuma saturam atbilstoša izsauksmes vārda izvēle

Grūtības pakāpe: vidēja

1
14. Izsauksmes vārdi un uzruna teikumā, pieturzīmju lietojums

Grūtības pakāpe: augsta

1
15. Izsauksmes vārdi tautasdziesmās

Grūtības pakāpe: augsta

2
16. Uzrunas vietas noteikšana teikumā pēc shēmas

Grūtības pakāpe: zema

1
17. Raksti teikumu pēc shēmas un dotajiem vārdiem!

Grūtības pakāpe: vidēja

1
18. Uzrunas un uzrunas grupas noteikšana teikumā

Grūtības pakāpe: vidēja

1

Testi

Materiāli skolotājiem