Izsauksmes vārdi ir vārdi, kuri tiek izmantoti, lai izteiktu kādu pārdzīvojumu, pievērstu uzmanību vai atdarinātu skaņu, piemēram, ak!, lūk!, vai!. Tie neatbild uz jautājumu un nav teikuma locekļi.
Piemērs:
Ai, man pirkstā iedūrās skabarga!
Ak, cik šodien brīnišķīga diena!
Rau, gājputni lido!
Ar izsauksmes vārdiem var paust prieku, izbrīnu, pārsteigumu, sāpes, skumjas, bailes, nepatiku.
Izsauksmes vārdi ir arī pieklājības frāzes paldies, labrīt, labdien utt.
 
Izsauksmes vārdus no pārējās teikuma daļas atdala ar komatiem.  
Izsauksmes vārdi bieži atrodas tiešās runas teikumos, tikpat bieži tie ir kopā ar uzrunu.
Piemērs:
Mamma iesaucās: "Skat, meitiņ, cik skaistas vizbulītes!"
Anna iekliedzās: "Au, mammu, man sāp pirkstiņš!" 
Izsauksmes vārdam var būt vairākas nozīmes. Tāpēc izsauksmes vārda attiecīgā nozīme parādās tikai teikumā.
 
Atsauce:
https://mape.skola2030.lv. 4.4. Vai dzīvniekiem ir valoda? Vārdnīca.
http://valoda.ailab.lv. Izsauksmes vārdi.