Anotācija ir īss grāmatas, raksta, preses izdevuma vai mākslas darba raksturojums vai satura atstāstījums.
Anotācijas mērķis ir informēt iespējamos lasītājus, klausītājus vai skatītājus par konkrēto darbu.
 
Anotācijā noteikti jābūt norādītam precīzam darba nosaukumam un autora vārdam.
Piemērs:
Igauņu mākslinieks un rakstnieks Edgars Valters (1929 – 2006) ir daudzu karikatūru krājumu un bērnu grāmatu autors un savas dzīves laikā ilustrējis vairāk nekā 250 grāmatu. Latvijā viņš vislabāk pazīstams kā “Poķu grāmatas” autors un Eno Rauda grāmatas “Naksitrallīši” ilustrators.
“Kaķītis un Ūpītis” ir jautrs stāstiņš par to, kā divi dzīvnieciņi, garlaicības mākti, nolēma samainīties ar dažādām ķermeņa daļām un kā viņi pēc tam jutās.
No igauņu valodas tulkojusi Daila Ozola.
Valters, E. (2019). Kaķītis un ūpītis. Rīga, Zvaigzne ABC, 46 lpp.
Rakstot anotāciju par literāru darbu, ieteicams minēt galvenos notikumus, galvenos varoņus un īsi raksturot darbības vietu un laiku, taču nedrīkst izstāstīt visu grāmatas sižetu.
Piemērs:
Šarlotei Ausmai ir divi vārdi un divas lielas problēmas – mazais augums un matemātika. Ja ar matemātiku vēl kaut kā varētu “cīnīties”, tad ar stiepšanos garumā ir daudz sarežģītāk.
Mūsu mazās nepilnības… Tās dažkārt mūs padara ievainojamus un neaizsargātus, jo par tām neviļus nākas domāt gandrīz vienmēr. Vai vērts uztraukties par to, ka esam atšķirīgi?
Arī Šarlote domā, uztraucas un meklē risinājumus, taču… galu galā tas kļūst smieklīgi un, iespējams, gluži lieki.
Kā radusies iesauka Šausmiņa, droši vien nav grūti uzminēt. Taču, lai uzzinātu, kā mainās Šarlotes dzīve, uzzināsi vien tad, kad izlasīsi jauno Dzintara Tilaka grāmatu.
Skolas vecuma romāns – tā šo grāmatu ir nodēvējis Dzintars Tilaks, cerot, ka jaunajiem lasītājiem tā būs ne tikai laba lasāmviela, bet arī iemesls padomāt un “neķert kreņķi”, paraugoties uz sevi no
malas.
“Šausmiņa” ir Dzintara Tilaka piecpadsmitā grāmata un viena no sešām grāmatām jaunākajiem lasītājiem, turklāt ar paša autora ilustrācijām.
Tilaks, Dz. (2020). Šausmiņa. Rīga: Zvaigzne ABC, 192 lpp.
Atsauce:
Lietišķie raksti pamatskolā/LR IZM Izglītības satura un eksaminācijas centrs. -Rīga, 2001. – 68 lpp.: il. - izmantotā literatūra: 8. lpp.
Štokmane D., Rudzīte, A. (2008). Valodas labirinti. Rīga : Zvaigzne ABC, 224 lpp.
https://www.zvaigzne.lv, Grāmatas, Literatūra bērniem.