Grūtības pakāpe:
00:18:00

Visi uzdevumi:

10p.
1. Grāmatas temata noteikšana pēc anotācijas 2p.
2. Sludinājuma temata noteikšana 3p.
3. Sarunvalodas vārda atpazīšana un aizstāšana teikumā 2p.
4. Deminutīva pārveidošana par pamatvārdu 1p.
5. Teikuma saturam atbilstoša izsauksmes vārda izvēle 1p.
6. Uzrunas un uzrunas grupas noteikšana teikumā 1p.