28. maijs - LATVIEŠU VALODA
EKSĀMENS 9. KLASEI

Teorija

Uzdevumi

1. E-pasta vēstules temata noteikšana

Grūtības pakāpe: vidēja

1
2. E-pasta adrese

Grūtības pakāpe: vidēja

1
3. E-pasta vēstules izveidošana

Grūtības pakāpe: augsta

6
4. E-pasta vēstules elementi

Grūtības pakāpe: augsta

3
5. Īpašvārda ievietošana teikumā

Grūtības pakāpe: vidēja

2
6. Īpašvārda un tā locījuma noteikšana

Grūtības pakāpe: vidēja

2
7. Sugas vārdi un īpašvārdi

Grūtības pakāpe: vidēja

4
8. Īpašvārda atpazīšana tekstā

Grūtības pakāpe: vidēja

2
9. Nelokāms īpašvārds

Grūtības pakāpe: zema

1
10. Nelokāmu un lokāmu īpašvārdu atšķiršana

Grūtības pakāpe: zema

4
11. Nelokāma īpašvārda atpazīšana

Grūtības pakāpe: vidēja

2
12. Sinonīmi un antonīmi

Grūtības pakāpe: vidēja

2
13. Neiederīgā vārda izrakstīšana no sinonīmu rindas

Grūtības pakāpe: augsta

1
14. Antonīmi

Grūtības pakāpe: vidēja

1
15. Atbilstoša sinonīma pievienošana

Grūtības pakāpe: vidēja

1
16. Antonīmu pāra izveidošana, izmantojot attēlu

Grūtības pakāpe: vidēja

2
17. Pēc attēla nosaki atbilstošo antonīmu pāri

Grūtības pakāpe: vidēja

1
18. Sinonīmi dzīvnieku nosaukumos

Grūtības pakāpe: vidēja

2

Testi

Materiāli skolotājiem