Lietvārdi ir vārdi, kas nosauc priekšmetus, dzīvas būtnes, parādības, procesus.
Piemērs:
maska – priekšmets
Māris – dzīva būtne
migla – parādība
mācīšana – process
Lietvārdus pēc nozīmes iedala sugas vārdos un īpašvārdos.
Sugas vārdi ir lietvārdi, kas nosauc katru no zināmas grupas priekšmetiem vai dzīvām būtnēm.
Piemērs:
Suns, kaķis, kalns, pilsēta, puisis, meitene, grāmata, māja, laiva.
Īpašvārdi nosauc tikai kādu noteiktu priekšmetu vai dzīvu būtni.
Piemērs:
Jānis, Anna, Reksis, Rīga, Latvija, Eiropa, Gaiziņš.
Īpašvārdi rakstāmi ar lielo sākumburtu:
 • cilvēku vārdi: Anna, Pēteris, Otto, Rodrigo, Raivo;
 • uzvārdi: Bērziņa, Kalniņš, Nemiro;
 • pseidonīmi: Tāravas Anniņa (rakstnieks Andrejs Upīts), Rainis (dzejnieks Jānis Pliekšāns);
 • iesaukas: Ātrais, Mazā;
 • dzīvnieku vārdi: govs Gauja, suns Reksis, suns Argo, kaķis Nero;
 • reliģisku un mitoloģisku būtņu vārdi: Dievs, Jumis, Buda;
 • debess ķermeņu nosaukumi: Saule, Marss;
 • svētku un svinamās dienas: Lāčplēša diena.
 • kontinenti: Austrālija;
 • pasaules daļas: Eiropa;
 • okeāni: Klusais okeāns;
 • jūras: Baltijas jūra;
 • upes: Venta, Jandzi, Orinoko;
 • ezeri: Lubānas ezers, Ontario ezers, Hrī ezers, Saimā ezers;
 • kalni: Pireneji, Kilimandžaro, Kastjuško;
 • salas: Moricsala, Hokaido;
 • valstis: Igaunija, Sanmarino, Monako;
 • pilsētas: Tallina, Oslo.
Īpašvārdi var būt gan lokāmi, gan nelokāmi lietvārdi.
Piemērs:
Lokāmi: Anna, Pēteris, Eiropa, Venta, Marss, Rīga.
Nelokāmi: Otto, Raivo, Orinoko, Monako, Oslo.
Īpašvārdi var būt salikti nosaukumi un sastāvēt no vairākiem vārdiem.
Piemērs:
Latvijas Republika, Amerikas Savienotās Valstis, Mazie Greizie Rati, Piena Ceļš, Jaunā Avīze, Eiropas Savienība, Ziemeļu Ledus okeāns, Burtnieku ezers, Slīteres purvs, Egļu kalns, Latvijas Nacionālā opera, Latvijas Universitāte.
Atsauce:
Paegle, Dz. (1996). Latviešu valoda 5. klasei. Rīga : Zvaigzne ABC, 333 lpp.
Štokmane, D., Rudzīte, A. (2008). Valodas labirinti. Latviešu valoda 6. klasei. Rīga : Zvaigzne ABC, 222 lpp.
http://www.liis.lv/latval/morfol/lietv-ip.htm. Īpašvārdu rakstība.