Teorija

1. Dialogs
2. Uzruna

Uzdevumi

1. Dialoga temats un partneri

Grūtības pakāpe: zema

2
2. Sarunas partneru noteikšana

Grūtības pakāpe: zema

2
3. Dialogam piemērotu atslēgas vārdu izvēle atkarībā no temata

Grūtības pakāpe: vidēja

1
4. Dialogu saturs

Grūtības pakāpe: vidēja

2
5. Anekdote dialoga formā

Grūtības pakāpe: vidēja

3
6. Dialoga partneru un temata noteikšana

Grūtības pakāpe: vidēja

2
7. Trūkstošo vārdu ievietošana dialogā

Grūtības pakāpe: augsta

2
8. Uzrunas, uzrunas grupas noteikšana dialogā

Grūtības pakāpe: vidēja

2
9. Uzrunas noteikšana tautasdziesmā

Grūtības pakāpe: vidēja

1
10. Piemērotas uzrunas izvēle tautasdziesmā

Grūtības pakāpe: vidēja

1
11. Uzruna tautasdziesmās

Grūtības pakāpe: augsta

2
12. Uzrunas, uzrunas grupas noteikšana, atrašānās vieta teikumā

Grūtības pakāpe: vidēja

2
13. Uzrunas, uzrunas grupas dzimtes, skaitļa, locījuma noteikšana

Grūtības pakāpe: augsta

5
14. Uzrunas grupas izvēle - īpašības vārda saskaņošana ar lietvārdu dzimtē un skailtī

Grūtības pakāpe: vidēja

1
15. Dzimtes un skaitļa noteikšana paskaidrojošajam vārdam uzrunas grupā

Grūtības pakāpe: vidēja

3
16. Uzruna

Grūtības pakāpe: vidēja

2
17. Uzruna teikumā

Grūtības pakāpe: vidēja

2

Eksāmenu uzdevumi (PROF)

Testi

1. Dialogs, uzruna, uzrunas grupa

Grūtības pakāpe: vidēja

10

Materiāli skolotājiem