1. Dialogs. Uzruna. Uzrunas grupa

  2. Stāstījuma plāns. Patstāvīgo vārdu vārdšķiras. Vārdu emocionālā ekspresija

  3. Tiešā runa

  4. Personu vietniekvārds