Teorija

Uzdevumi

1. Stāstījuma plāns

Grūtības pakāpe: vidēja

4
2. Īpašības vārds teikumā

Grūtības pakāpe: zema

1
3. Darbības vārds nenoteiksmē

Grūtības pakāpe: zema

1
4. Īpašības vārda dzimte

Grūtības pakāpe: zema

4
5. Lietvārdu rinda

Grūtības pakāpe: vidēja

1
6. Lietvārda, īpašības vārda un darbības vārda noteikšana "Laika ziņu" tekstā

Grūtības pakāpe: augsta

5
7. Īpašības vārda dzimte un skaitlis

Grūtības pakāpe: zema

1
8. Īpašības vārda dzimte

Grūtības pakāpe: vidēja

8
9. Lietu nosaukumi

Grūtības pakāpe: vidēja

4
10. Īpašības vārda dzimtes saskaņošana ar atbilstošu lietvārdu

Grūtības pakāpe: zema

1
11. Darbības vārda laiki

Grūtības pakāpe: vidēja

2
12. Lietvārdu locīšana

Grūtības pakāpe: zema

2
13. Darbības vārds teikumā kopā ar lietvārdu

Grūtības pakāpe: zema

2
14. Darbības vārdi teikumā

Grūtības pakāpe: augsta

6
15. Darbības vārda jautājums

Grūtības pakāpe: vidēja

2
16. Darbības vārda laiku noteikšana

Grūtības pakāpe: vidēja

4
17. Laika ziņu teksts atbilstoši attēlam

Grūtības pakāpe: vidēja

1

Testi

1. Patstāvīgo vārdu vārdšķiras, stāstījuma plāns

Grūtības pakāpe: vidēja

18

Materiāli skolotājiem