28. maijs - LATVIEŠU VALODA
EKSĀMENS 9. KLASEI
Vārdi, kas izsaka darbību vai stāvokli, ir darbības vārdi.
Piemērs:
skriet, braukt – izsaka darbību
sēdēt, gulēt – izsaka stāvokli
Darbības vārdi pamatformā atbild uz jautājumu ko darīt?.
Darbības vārdu pamatformu sauc par nenoteiksmi.
Darbības vārdi nenoteiksmē nenorāda ne darbības laiku, ne skaitli, ne personu.
Darbības vārdiem nenoteiksmē ir galotnes -t un -ties.
Piemērs:
ēst, domāt, mācīties, sēdēt, gozēties
Darbības vārdiem ir trīs laiki.
 
Tagadneko dara?lasa, mācās, domā
Pagātneko darīja?lasīja, mācījās, domāja
Nākotneko darīs?
lasīs, mācīsies, domās
 
Darbības vārdam ir divi skaitļi:
  • vienskaitlis (ja ir viens darītājs)
    Māsa lasa grāmatu. Es baroju trušus.
  • daudzskaitlis (ja ir divi vai vairāki darītāji)
    Mēs lasām grāmatas. Brāļi baro trušus.