Īpašības vārdi nosauc priekšmetu, vielu, parādību vai dzīvu būtņu pazīmes.
Īpašības vārdus vienus pašus lieto reti. Parasti tie it kopā ar to būtņu, vielu, priekšmetu vai dzīvu būtņu pazīmēm, kuru pazīmes izsaka.
Piemērs:
bieza grāmata
garš zīmulis
viltīga lapsa
auksta rasa
Lai precizētu vai raksturotu kādu ar lietvārdu nosauktu dzīvu būtni, priekšmetu, vielu vai parādību, tiek izmantoti īpašības vārdi.
Piemērs:
savāda puķe, interesanta grāmata, jautra rotaļa, jauns klasesbiedrs
Īpašības vārdus var lietot gan sieviešu, gan vīriešu dzimtē.
Piemērs:
mīļa māmiņa - sieviešu dzimte
krāsains žurnāls - vīriešu dzimte 
salds medus - vīriešu dzimte 
spilgta gaisma - sieviešu dzimte
Īpašības vārdam, tāpat kā lietvārdam, ir divi skaitļi – vienskaitlis un daudzskaitlis.
Īpašības vārds ir lokāms. Īpašības vārda dzimti un skaitli nosaka lietvārds, ar kuru tas saskaņots.
Piemērs:
bieza grāmata – biezas grāmatas
skaļš gailis – skaļi gaiļi
Tas nozīmē, ka īpašības vārds pieskaņojas lietvārdam – ir tādā pašā skaitlī, dzimtē un locījumālietvārds, kuru paskaidro.
Piemērs:
Jānis uzzīmēja skaistu sveci.
Jānis uzzīmēja skaistas sveces.
Māsa cep garšīgu pankūku.
Māsa ceps garšīgas pankūkas.
N. Kas?
liela bumbalielas bumbas
Ģ. Kā?
lielas bumbaslielu bumbu
D. Kam?
lielai bumbailielām bumbām
A. Ko?
lielu bumbulielas bumbas
I. Ar ko?
ar lielu bumbuar lielām bumbām
L. Kur?
lielā bumbālielās bumbās
V. –lielā bumba!lielās bumbas!
 
N. Kas?
liels kamolslieli kamoli
Ģ. Kā?
liela kamolalielu kamolu
D. Kam?
lielam kamolamlieliem kamoliem
A. Ko?
lielu kamolulielus kamolus
I. Ar ko?
ar lielu kamoluar lieliem kamoliem
L. Kur?
lielā kamolālielos kamolos
V.       – lielais kamol!lielie kamoli!
 
Īpašības vārdi tiek lietoti vokatīvā tikai ar noteikto galotni.
 
Atsauce:
Gita Andersone, Māra Filatovs, Ārija Ptičkina. Zīle. Valodas gudrību grāmata 4.klasei. Rīga: Zvaigzne ABC, 2002. - 216 lpp.
Sandra Zusina, Diāna Laiveniece. Valodas pasaule. Latviešu valoda 4.klasei. Rīga: Zvaigzne ABC, 2005. - 139 lpp.