Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Dialogs Dialoga definīcija, piemēri.
2. Uzruna Uzruna teikumā

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Dialoga temats un partneri 1. izziņas līmenis zema 2 p. Teksta izpratne. Galvenie vārdi un frāzes tekstā. Dialoga partneru un temata noteikšana.
2. Sarunas partneru noteikšana 1. izziņas līmenis zema 2 p. Ar izpratni lasa savām interesēm atbilstošu tekstu - pasakas fragmentu. Nosaka sarunas partnerus dialogā.
3. Dialogam piemērotu atslēgas vārdu izvēle atkarībā no temata 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Pēc aprakstītās situācijas jāizvēlas atslēgas vārdi, kas būtu izmantojami dialoga veidošanā. Lai to izdarītu, jāizprot, kāds būs dialoga temats.
4. Dialogu saturs 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Dialoga satura izpratne. Liekā, neatbilstošā teikuma atrašana tekstā.
5. Anekdote dialoga formā 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Mācās dialogu sakārtot secībā, veidot loģisku saturu. Dialoga fragmenti jāsavieto pareizā secībā, lai izveidotos anekdote.
6. Dialoga partneru un temata noteikšana 3. izziņas līmenis vidēja 2 p. Nosaka dialoga partnerus. Izraksta anekdotē doto uzrunu.
7. Trūkstošo vārdu ievietošana dialogā 3. izziņas līmenis augsta 2 p. Mācās veidot loģisku dioalogu. Dialogā jāievieto atbilstošs iztrūkstošais vārds. Vārdi ir doti, pareizais vārds jāievelk atbilstošajā vietā, jāievēro, lai tas atbilst gan saturiski, gan gramatiski.
8. Uzrunas, uzrunas grupas noteikšana dialogā 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Jānosaka, vai dialogā ir uzruna, uzrunas grupa. Teksta lodziņā jāieraksta uzruna vai uzrunas grupa tādā formā, kādā ir dota dialogā, ja tekstā nav ne uzrunas, ne uzrunas grupas - jāieraksta "0".
9. Uzrunas noteikšana tautasdziesmā 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Pēta, kas tiek uzrunāts tautasdziesmā. Nosaka, kas tiek uzrunāts tautasdziesmā. Pārvērš uzrunas formu nominatīvā.
10. Piemērotas uzrunas izvēle tautasdziesmā 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Tautasdziesmā "pazudušās" uzrunas vietā jāizvēlas piemērota uzruna no piedāvātajiem variantiem. Lai izvēlētos piemēroto uzrunu, jāizprot tautasdziesmas saturs.
11. Uzruna tautasdziesmās 3. izziņas līmenis augsta 2 p. Jānosaka, vai tautasdziesmā ir uzruna vai uzrunas grupa. No piedāvātajiem variantiem jānosaka, kas tautasdziesmā tiek uzrunāts. Lai to izdarītu, jāizprot tautasdziesmas saturs.
12. Uzrunas, uzrunas grupas noteikšana, atrašānās vieta teikumā 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Teikumā jāatpazīst uzruna vai uzrunas grupa. Jānosaka, vai uzruna, uzrunas grupa atrodas teikuma sākumā, vidū, beigās.
13. Uzrunas, uzrunas grupas dzimtes, skaitļa, locījuma noteikšana 3. izziņas līmenis augsta 5 p. Teikumā jāatpazīst uzruna vai uzrunas grupa. Tā jāizraksta, jānosaka dzimte, skailtis, locījums.
14. Uzrunas grupas izvēle - īpašības vārda saskaņošana ar lietvārdu dzimtē un skailtī 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. No piedāvātajām uzrunas grupām jāizvēlas tā, kur paskaidrojošais īpašības vārds saskan ar lietvārdu (uzrunu) dzimtē un skaitlī.
15. Dzimtes un skaitļa noteikšana paskaidrojošajam vārdam uzrunas grupā 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Jāizraksta īpašības vārds no uzrunas grupas. Jānosaka šī īpašības vārda dzimte un skaitlis.
16. Uzruna 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Pieturzīmes teikumā ar uzrunu
17. Uzruna teikumā 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Uzruna tiešās runas teikumos

Eksāmenu uzdevumi (PROF)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Uzruna (2020) - pareiza pieturzīmju noteikšana Citi vidēja 1 p. Pareiza pieturzīmju lietojuma noteikšana teikumos ar uzrunu.
2. Uzruna (2020) - pareizu pieturzīmju lietojums Citi vidēja 1 p. Pareizu pieturzīmju lietojums teikumos ar tiešo runu.
3. Diag. darbs. Pieturzīmju lietojuma novērtēšana teikumos ar uzrunu un uzrunas grupu (2017) Citi vidēja 1 p. Pieturzīmju lietojuma novērtēšana teikumos ar uzrunu un uzrunas grupu.

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Vārda nozīme dialogā Citi vidēja 1 p. Mācās noteikt atbilstošus atslēgas vārdus konkrētajam tematam. Nosaka vārdu, kas neiederas.
2. Piemērotu vārdu izvēle dialoga veidošanā Citi vidēja 2 p. Mācās veidot loģisku dialogu. Dialogā trūkstošo vātrdu vietā jāizvēlas tāds vārds, lai veidotos loģisks teikums.
3. Uzrunas, uzrunas grupas atšķiršana tautasdziesmās Citi zema 2 p. Dotas divas tautasdziesmas, tās jāizlasa, jānosaka, vai tautasdziesmā ir uzruna vai uzrunas grupa.
4. Pieturzīmju lietojums teikumā ar uzrunu Citi vidēja 1 p. Trūkstošo pieturzīmju salikšana teikumā, kurā ir uzruna.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Dialogs, uzruna, uzrunas grupa 00:18:00 vidēja 10 p. Uzdevumi par dialoga temata, sarunas partnera noteikšanu. Uzdevumi par uzrunas, uzrunas grupas atpazīšanu tekstā.

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Dialogs, uzruna un uzrunas grupa tekstā 00:18:00 vidēja 6 p. Dialoga temata noteikšana, uzrunas, uzrunas grupas noteikšana dažādos tekstos.