Grūtības pakāpe:
00:18:00
1. E-pasta vēstules elementi 3 p.
2. Sugas vārdi un īpašvārdi 4 p.
3. Nelokāms īpašvārds 1 p.
4. Atbilstoša sinonīma pievienošana 1 p.
5. Pēc attēla nosaki atbilstošo antonīmu pāri 1 p.
6. Nelokāma īpašvārda atpazīšana 2 p.