Grūtības pakāpe:
00:18:00

Visi uzdevumi:

12p.
1. E-pasta vēstules elementi 3p.
2. Sugas vārdi un īpašvārdi 4p.
3. Nelokāms īpašvārds 1p.
4. Atbilstoša sinonīma pievienošana 1p.
5. Pēc attēla nosaki atbilstošo antonīmu pāri 1p.
6. Nelokāma īpašvārda atpazīšana 2p.