Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Lietišķā e-pasta vēstule E-pasta vēstules rakstīšanas pamatprincipi.
2. Īpašvārdi Lietvārdu iedalījums pēc nozīmes (sugas vārdi un īpašvārdi). Īpašvārdu pareizrakstība.
3. Lokāmie un nelokāmie lietvārdi Lokāmie un nekolāmie lietvārdi latviešu valodā. Lietvārda locījumi. Nelokamo lietvārdu galotnes. Nelokāmi īpašvārdi.
4. Sinonīmi Sinonīmi - vārdu krājuma bagātinātāji
5. Antonīmi Antonīmi - vārdu krājuma bagātinātāji.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. E-pasta vēstules temata noteikšana 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Pēc e-pasta vēstules teksta nosaka vēstules tematu.
2. E-pasta adrese 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. No dotajām e-pasta adresēm jāizvēlas tā, kura ir piemērota, lai uzsāktu lietišķu saraksti e-pastā. Jāņem vērā datorikā iegūtās zināšanas par e-pasta izveides pamatprincipiem.
3. E-pasta vēstules izveidošana 3. izziņas līmenis augsta 6 p. Doti e-pasta vēstules elementi sajauktā secībā. Skolēnam jāsaliek tie tā, lai veidotos e-pasta vēstule, atbilstoši lietišķas vēstules prasībām.
4. E-pasta vēstules elementi 3. izziņas līmenis augsta 3 p. Izmantojot sasvaicināšanās frāzi, pamattekstu un atvadu frāzi, jāizveido e-pasta vēstules teksts, izvēloties atbilstošo elementu, kurā nav gramatiku kļūdu.
5. Īpašvārda ievietošana teikumā 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Teikumā jāievieto īpašvārds atbilstošā locījumā.
6. Īpašvārda un tā locījuma noteikšana 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. No teikuma jāizraksta īpašvārds, jānosaka, uz kādu jautrājumu tas atbild.
7. Sugas vārdi un īpašvārdi 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Sugas vārdu un īpašvārdu diferencēšana
8. Īpašvārda atpazīšana tekstā 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Teikumā jāatpazīst un jāizraksta īpašvārds.
9. Nelokāms īpašvārds 1. izziņas līmenis zema 1 p. No piedāvātajiem īpašvārdiem jāatpazīst nelokāms lietvārds.
10. Nelokāmu un lokāmu īpašvārdu atšķiršana 1. izziņas līmenis zema 4 p. No dotajiem suņu vārdiem jāsašķiro lokāmie un nelokāmie īpašvārdi.
11. Nelokāma īpašvārda atpazīšana 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. No vārdu rindas jāatpazīst nelokāms lietvārds, jānosaka, vai tas ir sugas vārds vai īpašvārds.
12. Sinonīmi un antonīmi 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Sinonīmu un antonīmu pāru atšķiršana. Var būt, ka abi pāri var būt kā antonīmi, tā sinonīmi.
13. Neiederīgā vārda izrakstīšana no sinonīmu rindas 3. izziņas līmenis augsta 1 p. Sinonīmu rindas liekā vārda noteikšana un izrakstīšana.
14. Antonīmi 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Antonīmu pāra otrās daļas noteikšana.
15. Atbilstoša sinonīma pievienošana 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. No vārdu rindas jāizvēlas vārds, lai veidotos sinonīmu pāris ar doto vārdu.
16. Antonīmu pāra izveidošana, izmantojot attēlu 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Pēc dotā attēla atbilstošā vietā jāievelk no vārdu lauka tādi vārdi, lai izveidotu antonīmu pāri, kas atbilstu attēlam.
17. Pēc attēla nosaki atbilstošo antonīmu pāri 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Pēc dotā attēla jānosaka atbilstošs antonīmu pāris.
18. Sinonīmi dzīvnieku nosaukumos 3. izziņas līmenis vidēja 2 p. Teksta fragmentā (folkloras teksti un raksti no interneta) jāatrod sinonīmu pāris - dzīvnieka nosaukums un tam piemērots sinonīms.

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. E-pasta vēstules elementu savietošana atbilstošā secībā Citi vidēja 3 p. Izmantojot sasvaicināšanās frāzi, pamattekstu un atvadu frāzi, jāizveido e-pasta vēstules teksts, pareizā secībā norādot attiecīgos elementus.
2. Īpašvārdu pareizrakstība Citi vidēja 1 p. Īpašvārdu un sugas vārdu atšķiršana. Īpašvārdu sākumburts.
3. Nelokāma lietvārda atpazīšana vienā no teikumiem Citi vidēja 1 p. No piedāvātajiem teikumiem jāizvēlas tas, kurā ir nelokāms lietvārds.
4. Antonīmu un sinonīmu pāra noteikšana Citi vidēja 2 p. No piedāvātajiem variantiem jāatpazīst viens antonīmu un viens sinonīmu pāris.
5. Sinonīmu pāra izveidošana Citi vidēja 2 p. Sinonīmu pāra noteikšana. Risinājuma soļos doti sinonīmu lietojuma piemēri.
6. Antonīmu pāru izveidošana Citi vidēja 2 p. Doti divi vārdi, katram no tiem jāizvēlas un jāievelk atbilstošajā vietā piemērots antonīms, lai izveidotos 2 antonīmu p āri.
7. Dzīvnieka sinonīma atpazīšana tekstā Citi vidēja 1 p. Teksta fragmentā jāatpazīst, kurš dzīvnieks ir nosaukts citādi - izmantojot atbilstošu sinonīmu.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Lietišķa e-pasta vēstule, lokāmi, nelokāmi īpašvārdi, sinonīmi, antonīmi 00:18:00 vidēja 12 p. Uzdevumu par e - pasta vēstules veidošanu, lokāmu, nelokāmu īpašvārdu atpazīšanu tekstā, sinonīmu un antonīmu pāru noteikšanu.

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Lietišķa e - pasta vēstule, īpašvārdi, sinonīmi, antonīmi 00:18:00 vidēja 10 p. Uzdevumi par e - pasta vēstules veidošanu, īpašvārdu noteikšanu, sinonīmiem un antonīmiem.