Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Anotācija Anotācijas definīcija un piemēri.
2. Sludinājums Kas ir sludinājums?
3. Sarunvaloda Sarunvalodas stila pazīmes un piemēri.
4. Deminutīvi Deminutīvu nozīme, darināšana.
5. Izsauksmes vārds Izsauksmes vārda jēdziens.
6. Uzruna Kas ir uzruna, uzrunas grupa, to lietojums tiešās runas teikumos.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Anotācija 1. izziņas līmenis zema 1 p. Pēc anotācijas nosaka, kas ir grāmatas galvenais varonis, varoņi.
2. Grāmatas temata noteikšana pēc anotācijas 2. izziņas līmenis zema 2 p. Pēc anotācijas nosaka grāmatas galveno tematu. Izvēlas, vai ieteikt grāmatu, ņemot vērā lasītāja aprakstu.
3. Sludinājuma pievienošana atbilstošai kategorijai 1. izziņas līmenis vidēja 3 p. Pēc sludinājumā sniegtās informācijas jāpievieno atbilstoša kategorija.
4. Sludinājuma temata noteikšana 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Pēc sludinājumā sniegtās informācijas jānosaka, kādā tematiskajā sadaļā sludinājums ievietojams.
5. Sludinājuma teksta izpratne 3. izziņas līmenis augsta 1 p. Sludinājums (teksta izpratne)
6. Piemērots attēls sludinājumam 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Pēc sludinājuma teksta jāatrod piemērots attēls, kurš atbilst sludinājuma tekstam.
7. Neitrālas nozīmes vārda ievietošana sarunvalodas vārda vietā 1. izziņas līmenis vidēja 2 p. Teikumā nosaka sarunvalodas vārdu, atpazīst tā sinonīmu.
8. Sarunvalodas vārda atpazīšana un aizstāšana teikumā 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Teikumā jāatrod sarunvalodas vārds, tas jāaizstāj ar piemērotu neitrālas nozīmes vārdu.
9. Deminutīva noteikšana teksta fragmentā 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Deminutīvu noteikšana tekstā. Deminutīva izrakstīšana tādā formā, kādā tas dots tekstā.
10. Deminutīvu skaits tautasdziesmā 2. izziņas līmenis augsta 1 p. Deminutīvu skaita noteikšana tautasdziesmās.
11. Deminutīva pārveidošana par pamatvārdu 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Jāuzraksta, no kāda lietvārda darināts deminutīvs.
12. Izsauksmes vārdi un pieturzīmes 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Pieturzīmes teikumos ar izsauksmes vārdiem (izsaukuma un jautājuma teikumi). Teikumi ar izsauksmes vārdiem un uzrunu, un uzrunas grupu.
13. Teikuma saturam atbilstoša izsauksmes vārda izvēle 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. No piedāvātajiem izsauksmes vārdiem jāizvēlas teikuma saturam piemērotākais.
14. Izsauksmes vārdi un uzruna teikumā, pieturzīmju lietojums 3. izziņas līmenis augsta 1 p. Izsauksmes vārda noteikšana teikumā. Pareizas pieturzīmes teikumos ar izsauksmes vārdiem un uzrunu. Risinājuma soļos doti izsauksmes vārdi un pareizie pieturzīmju lietošanas gadījumi.
15. Izsauksmes vārdi tautasdziesmās 3. izziņas līmenis augsta 2 p. Izsauksmes vārdu noteikšana tautasdziesmās.
16. Uzrunas vietas noteikšana teikumā pēc shēmas 1. izziņas līmenis zema 1 p. Teikumā, kurā nav saliktas pieturzīmes, jānosaka uzrunas atrašanās vieta (sākumā, vidū, beigās).
17. Raksti teikumu pēc shēmas un dotajiem vārdiem! 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Teikumā, kurā nav saliktas pieturzīmes, jānosaka uzrunas atrašanās vieta (sākumā, vidū, beigās).
18. Uzrunas un uzrunas grupas noteikšana teikumā 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Pēc dotā teikuma jānosaka, vai tajā ir uzruna vai uzrunas grupa.

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Lasītājam piemērotas grāmatas izvēle pēc anotācijas Citi vidēja 1 p. Grāmatas izvēle pēc anotācijas un potenciālā lasītāja interesēm.
2. Dotajam attēlam piemērota sludinājuma teksta pievienošana Citi vidēja 1 p. Pēc sludinājuma teksta jāatrod piemērots attēls, kurš atbilst sludinājuma tekstam.
3. Atbilstoša sarunvalodas vārda ievietošana teikumā Citi vidēja 1 p. Teikumā nosaka sarunvalodas vārdu, atpazīst tā sinonīmu.
4. Tautasdziesmas atjaunošana, deminutīvu noteikšana Citi vidēja 3 p. Tautas dziesmas rindiņu atjaunošana, izvēloties no piedāvātajiem vārdiem (arī deminutīviem). Deminutīvu noteikšana tekstā.
5. Tautasdziesmas atjaunošana, izmantojot piemērotus deminutīvus Citi augsta 1 p. Deminutīvu ievietošana tautasdziesmā atbilstošajā vietā. Tautasdziesmas atjaunošana.
6. Uzrunas noteikšana teikumā, teikuma rakstīšana pareizi Citi vidēja 1 p. Pareizu pieturzīmju lietojums teikumos ar tiešo runu.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Anotācija, sludinājums, sarunvaloda, deminutīvi, uzruna 00:18:00 vidēja 10 p. Uzdevumi par anotācijām, sludinājumiem, sarunvalodas vārdien, deminutīviem un uzrunas noteikšanu tekstā.

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Anotācija, sludinājums, deminutīvi, sarunvaloda, uzruna 00:20:00 vidēja 8 p. Tests par anotāciju, sludinājumu, deminutīvu, sarunvalodas vārdu un uzrunas lietošanu valodā.