Teorija

Uzdevumi

1. Saziņas nozīme sabiedrībā

Grūtības pakāpe: zema

1
2. Verbāla un neverbāla saziņa

Grūtības pakāpe: zema

1
3. Neverbālā saziņa

Grūtības pakāpe: zema

1
4. Dialogs un monologs

Grūtības pakāpe: vidēja

1
5. Saziņas dalībnieki

Grūtības pakāpe: vidēja

2
6. Sarunas partneri, temats

Grūtības pakāpe: vidēja

3
7. Sarunas mērķis

Grūtības pakāpe: vidēja

2
8. Saziņas situācija

Grūtības pakāpe: augsta

4
9. Saziņas situācijas norises vieta

Grūtības pakāpe: vidēja

1
10. Saziņas situācijas dalībnieki

Grūtības pakāpe: vidēja

2
11. Iesniegums

Grūtības pakāpe: vidēja

6
12. Iesnieguma adresants

Grūtības pakāpe: vidēja

2
13. Iesnieguma adresāts

Grūtības pakāpe: augsta

3
14. Argumenti dialogā

Grūtības pakāpe: vidēja

2

Testi

1. Saziņa. Dialogs. Iesniegums

Grūtības pakāpe: vidēja

5

Materiāli skolotājiem