Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Saziņas veidi Verbālā un neverbālā saziņa. Mutvārdu un rakstveida saziņa.
2. Saziņas nolūks Saziņas nolūks, partneri, temats, mērķis, vieta, laiks.
3. Argumentācija dialogā Arguments, pretarguments.
4. Privāta vēstule un iesniegums Privātas vēstules un iesnieguma rakstīšanas principi.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Saziņas nozīme sabiedrībā 1. izziņas līmenis zema 1 p. Izpratne par saziņas nozīmi cilvēku sabiedrībā, saziņas mērķi, situāciju, tās dalībnieku minimālo skaitu un saziņas veidiem (verbāla/neverbāla).
2. Verbāla un neverbāla saziņa 1. izziņas līmenis zema 1 p. Verbālas un neverbālas saziņas situācijas atšķiršana.
3. Neverbālā saziņa 1. izziņas līmenis zema 1 p. Neverbālās saziņas līdzekļu noteikšana.
4. Dialogs un monologs 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Dialoga un monologa atšķiršana.
5. Saziņas dalībnieki 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Vēro dotu saziņas situāciju, nosaka tās dalībniekus.
6. Sarunas partneri, temats 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Sarunas partneru un temata noteikšana lasītā tekstā
7. Sarunas mērķis 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Noskaidrot, kāds ir sarunas mērķis izlasītajā tekstā
8. Saziņas situācija 3. izziņas līmenis augsta 4 p. Saziņas dalībnieku, temata, mērķa, vietas un laika noteikšana.
9. Saziņas situācijas norises vieta 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Saziņas dalībnieku, temata, mērķa, vietas un laika noteikšana.
10. Saziņas situācijas dalībnieki 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Saziņas dalībnieku, temata, mērķa, vietas un laika noteikšana.
11. Iesniegums 2. izziņas līmenis vidēja 6 p. Izveido iesniegumu.
12. Iesnieguma adresants 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Iesnieguma adresants (ģenitīva locījums)
13. Iesnieguma adresāts 3. izziņas līmenis augsta 3 p. Iesnieguma adresāts (īpašvārds datīva locījumā)
14. Argumenti dialogā 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Dialogā saskata argumentus un pretargumentus.

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Neverbālās saziņas situācijas Citi vidēja 1 p. Novērtē, vai dotajās neverbālajās situācijās saziņa būs veiksmīga.
2. Verbālas un neverbālas saziņas atšķiršana Citi vidēja 1 p. Saziņas veidu noteikšana.
3. Dialogs saziņas situācijā Citi vidēja 2 p. Nosaka saziņas situācijai atbilstošu dialogu.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Saziņa. Dialogs. Iesniegums 00:20:00 vidēja 5 p. Izpratne par saziņas nozīmi. Neverbālās saziņas situācijas. Dialoga dalībnieki. Iesnieguma adresāts.

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Saziņas veidi. Saziņas situācijas. Iesniegums. Vēstule. 00:40:00 vidēja 6 p. Neverbālas saziņas līdzekļu noteikšana. Saziņas veidu noteikšana. Saziņas situācijai atbilstošais dialogs. Saziņas dalībnieku, temata, mērķa, vietas un laika noteikšana. Iesnieguma adresants. Vēstules vērtēšana pēc dotajiem nosacījumiem.