Mūsu ikdienas valodu ļoti daudz veido sarunas, parasti mutvārdu, reizēm rakstos, piemēram, čatojot.
Divu vai vairāku personu sarunu sauc par dialogu.
Ja runā viens pats, tad tas ir monologs
Monologs
Reizēm tev jāsaka runa plašākam klausītāju lokam. Tev jākļūst par oratoru.
Svarīgi!
Orators ir runas mākslas lietpratējs, publisku runu teicējs.
Veiksmīgas uzstāšanās pamatā ir divi nosacījumi: sagatavošanās un trenēšanās.
Vispirms izvirzi mērķi, ko gribi pateikt klausītājiem. Tavai runai ir jāatbilst tematam, jābūt saprotamai un mērķtiecīgai. Tai jāieinteresē klausītāji.
Labā stāstījumā ir
 • ievads – iepazīstini klausītājus ar tematu, pasaki, ko stāstīsi, kāpēc! Radi interesi.
 • iztirzājums jeb galvenā daļa – izklāsti galveno domu, informāciju, viedokļus, mini piemērus.
 • nobeigums – apkopo stāstīto, izsaki vēlmes vai cerības, vai aicinājumu. Pasaki, kas turpmāk jādara.
Dialogs
Dialogs var būt nejaušs, bet ir gadījumi, kad tam īpaši gatavojas. Tad jāievēro šādi dialoga veidošanas nosacījumi:
 • dialogam jābūt mērķtiecīgam;
 • jāizvirza kāds jautājums (ievads);
 • jāpauž doma par risinājumu (galvenā daļa);
 • pēc tam jāizsaka kāds secinājums (nobeigums);
 • jāveido tādi jautājumi, lai rastos nepieciešamība uz tiem atbildēt;
 • arī atbildei jābūt tādai, lai saruna turpinātos un rastos atbilde uz sākumā izvirzīto jautājumu.
Lai saruna veidotos, ir nepieciešami saziņas partneri un temats, par ko runāt.
  
sisters_masas.png
 
Kas? – es, runātājs, rakstītājs, adresants.
Kam? – tev, klausītājam, lasītājam, adresātam.
Adresants – tas, kurš runā vai raksta.
Adresāts – tas, kurš klausās vai lasa. 
Temats – tas par ko tiek runāts (idejas, parādības, notikumi utt.).    
Katram runātājam var būt savs mērķis, ko viņš grib panākt runājot.
 
3.png
 
Saruna parasti notiek konkrētos apstākļos - kaut kādā vietā (kur, kādā situācijā - neoficiālā vai oficiālā) un zināmā laikā (kad?).
Saziņas nolūks - sniegt saziņas partnerim (partneriem) informāciju, iegūt informāciju, rosināt saziņas partneri rīkoties, domāt.
Lai saruna veidotos veiksmīgi, nepieciešamas 2 būtiskas prasmes:
 • prasme izteikties, lai citi saprastu, ko vēlies pateikt,
 • prasme klausīties, lai uzzinātu, ko citi saka.