Teorija

Uzdevumi

1. Teikums ar uzrunu I

Grūtības pakāpe: zema

1
2. Uzrunas noteikšana teikumā

Grūtības pakāpe: vidēja

1
3. Uzruna vienkāršā teikumā

Grūtības pakāpe: vidēja

2
4. Pieturzīmes teikumā ar uzrunu

Grūtības pakāpe: vidēja

2
5. Teikums ar uzrunu II

Grūtības pakāpe: zema

1
6. Uzruna un uzrunas grupa

Grūtības pakāpe: vidēja

1
7. Teikumu pareizrakstība ar uzrunu un uzrunas grupu

Grūtības pakāpe: augsta

4
8. Pareizrakstība teikumos ar uzrunu un uzrunas grupu

Grūtības pakāpe: augsta

3
9. Tiešā runa un piebilde

Grūtības pakāpe: zema

2
10. Tiešā runa

Grūtības pakāpe: vidēja

1
11. Piebilde tiešās runas teikumā

Grūtības pakāpe: vidēja

1
12. Tiešās runas pieraksta veidi

Grūtības pakāpe: vidēja

2
13. Piebildes atrašanās vieta

Grūtības pakāpe: vidēja

1
14. Tiešās runas teikumi ar uzrunu vai uzrunas grupu

Grūtības pakāpe: vidēja

3
15. Piebilde teikuma vidū

Grūtības pakāpe: vidēja

3
16. Piebilde teikum sākumā un beigās

Grūtības pakāpe: vidēja

4
17. Pieturzīmes tiešās runas teikumos II

Grūtības pakāpe: vidēja

2

Testi

1. Uzruna, uzrunas grupa, tiešā runa

Grūtības pakāpe: vidēja

8

Materiāli skolotājiem