Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Uzruna teikumā Uzruna teikumā, pieturzīmes.
2. Tiešā runa un piebilde Sarunas pieraksts. Tiešā runa un piebilde.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Teikums ar uzrunu I 1. izziņas līmenis zema 1 p. Atpazīst teikumu ar uzrunu.
2. Uzrunas noteikšana teikumā 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Uzrunas izrakstīšana no dotā teikuma.
3. Uzruna vienkāršā teikumā 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Pieturzīmes teikumos ar uzrunu
4. Pieturzīmes teikumā ar uzrunu 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Pareizu pieturzīmju lietojums teikumos ar uzrunu.
5. Teikums ar uzrunu II 1. izziņas līmenis zema 1 p. Pareiza pieturzīmju lietojuma noteikšana teikumos ar uzrunu.
6. Uzruna un uzrunas grupa 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Uzrunas un uzrunas grupas atšķiršana.
7. Teikumu pareizrakstība ar uzrunu un uzrunas grupu 3. izziņas līmenis augsta 4 p. Pareizi raksta teikumus ar uzrunu un uzrunas grupu.
8. Pareizrakstība teikumos ar uzrunu un uzrunas grupu 3. izziņas līmenis augsta 3 p. Pieturzīmes teikumos ar uzrunu un uzrunas grupu.
9. Tiešā runa un piebilde 1. izziņas līmenis zema 2 p. Tiešās runas un piebildes daļas atšķiršana.
10. Tiešā runa 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Piebildei atbilstoša tiešās runas daļas izvēle
11. Piebilde tiešās runas teikumā 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Izvēlas atbilstošu piebildi.
12. Tiešās runas pieraksta veidi 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Tiešās runas jeb sarunas pieraksta veidu noteikšana
13. Piebildes atrašanās vieta 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Nosaka piebildes atrašanās vietu teikumā.
14. Tiešās runas teikumi ar uzrunu vai uzrunas grupu 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Pareiza pieturzīmju lietojuma noteikšana teikumos ar tiešo runu un uzrunu. Pareiza teikuma rakstīšana.
15. Piebilde teikuma vidū 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Atrod atbilstošu piebildi.
16. Piebilde teikum sākumā un beigās 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Veido teikumus ar piebildi sākumā un beigās.
17. Pieturzīmes tiešās runas teikumos II 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Pareiza pieturzīmju lietojuma noteikšana tiešās runas teikumos (2005.-2012. g. valsts ieskaišu teikumi ar tiešo runu).

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Uzruna un uzrunas grupa teikumā Citi vidēja 1 p. Uzrunas un uzrunas grupas noteikšana teikumā.
2. Tiešās runas pareizrakstība Citi augsta 5 p. Pieturzīmju likšana tiešās runas teikumos
3. Pieturzīmju lietojums tiešās runas teikumos Citi vidēja 1 p. Zina, pareizu pieturzīmju lietojumu tiešās runas teikumos.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Uzruna, uzrunas grupa, tiešā runa 00:20:00 vidēja 8 p. Nosaka uzrunu un uzrunas grupu teikumā. Atšķir tiešo runu no piebildes, lieto pareizas pieturzīmes.

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Uzruna un uzrunas grupa. Tiešā runa. Pieturzīmju lietojums teikumos. 00:40:00 vidēja 14 p. Atrod teikumos uzrunu un uzrunas grupu. Atšķir tiešo runu no piebildes. Lieto pareizas pieturzīmes teikumos ar uzrunu un uzrunas grupu un tiešās runas teikumos.