Mūsdienās informācija ir visapkārt. Ir tikai jāprot to saskatīt, saprast, novērtēt un atbilstoši izmantot.
Informācija
1. Ziņas, dati u.tml., ko cilvēki vāc, apstrādā, glabā, tiražē un nodod cits citam.
  • Ziņojums, ziņas (presē, radio, televīzijā); neliels publicistisks raksts ar aktuālām ziņām.
2. Tas, kas ir izteikts ar šifru, kodu, skaitļu, simbolu u.tml. palīdzību.
Pievērs uzmanību vārda pirmajai nozīmei!
 
Informācijaziņas, dati, zināšanu kopums.
 
Šis vārds visbiežāk tiek lietots tieši šajā nozīmē - pamatnozīmē, proti, ar to domājot ziņas un datus.
Informācija ir būtiska. To var atrast dažādos avotos.
 
Ziņas un datus var iegūt no, piemēram, dažādiem laikrakstiem vai ziņu portāliem.
 
Informāciju sniedz arī ieraksts e-klasē.
 
YCUZD_220908_4419_tabula_1.svg
 
Un arī mammas rakstīta zīmīte sniedz informāciju.
 
zīmīte_veikals.png
 
Lai šo informāciju izmantotu savā darbībā, ir jābūt kādam konkrētam mērķim un uzdevumam.
Lai zinātu, kur meklēt tev nepieciešamo informāciju, vispirms ir skaidri jāzina, ko tu gribi atrast.
Lai izmantotu bibliotēkās pieejamos resursus, kā arī lai meklētu virtuālajā vidē, ir precīzi jāzina, kas tiks meklēts - kāda konkrēta persona, lieta, process, parādība u.tml.
Bibliotēkās visi materiāli katrā jomā tiek kārtoti alfabēta secībā.
Ja meklē virtuālajā vidē, izmanto atslēgas vārdus – svarīgākos vārdus, kurus meklētājprogramma izmantos informācijas atlasei.

Atsauce:
https://tezaurs.lv, informācija