Teorija

Uzdevumi

1. Domraksta forma un domraksta temats

Grūtības pakāpe: augsta

6
2. Domraksta plānošana

Grūtības pakāpe: zema

1
3. Domraksta pazīmes I

Grūtības pakāpe: vidēja

2
4. Domraksta temats un virsraksts

Grūtības pakāpe: vidēja

2
5. Temats

Grūtības pakāpe: vidēja

1
6. Domraksta uzmetums

Grūtības pakāpe: zema

2
7. Teksta tipi

Grūtības pakāpe: vidēja

2
8. Vēstījums

Grūtības pakāpe: vidēja

2
9. Apraksts

Grūtības pakāpe: vidēja

2
10. Domraksta pazīmes II

Grūtības pakāpe: vidēja

3
11. Domraksta fragmenta atpazīšana

Grūtības pakāpe: vidēja

2
12. Teksts un tā virsraksts

Grūtības pakāpe: vidēja

2
13. Domraksta plāns

Grūtības pakāpe: vidēja

2
14. Par anotāciju

Grūtības pakāpe: vidēja

2
15. Anotācijas analīze

Grūtības pakāpe: vidēja

2
16. Grāmatas temats anotācijā

Grūtības pakāpe: vidēja

2

Testi

1. Domraksta pazīmes

Grūtības pakāpe: vidēja

8
2. Domraksta veidi

Grūtības pakāpe: vidēja

7

Materiāli skolotājiem