Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Domraksts, tā galvenās pazīmes Domraksts, pazīmes, rakstīšanas nosacījumi
2. Uzmetums, plāns Domraksta uzmetums un plāns
3. Apraksts, vēstījums Apraksta un vēstījuma galvenās pazīmes
4. Anotācija Kas jāievēro, rakstot anotāciju

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Domraksta forma un domraksta temats 2. izziņas līmenis augsta 6 p. Domraksta formas noteikšana pēc domraksta virsraksta. Domraksta temata izpratne
2. Domraksta plānošana 1. izziņas līmenis zema 1 p. Domraksta plāna veidošana
3. Domraksta pazīmes I 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Domraksta un literāra teksta atšķirības
4. Domraksta temats un virsraksts 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Domraksta temata un virsraksta noteikšana
5. Temats 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Domraksta tematam atbilstošs attēls
6. Domraksta uzmetums 1. izziņas līmenis zema 2 p. Domraksta uzmetuma veidošana
7. Teksta tipi 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Teksta tipu noteikšana
8. Vēstījums 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Vēstījuma tipa domrakstam atbilstošs temats.
9. Apraksts 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Apraksta tipa domrakstam atbilstošs temats
10. Domraksta pazīmes II 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Teksta izpratnes pārbaude.
11. Domraksta fragmenta atpazīšana 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Domraksta veida un tēmas noteikšana pēc domraksta fragmenta.
12. Teksts un tā virsraksts 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Tekstam atbilstoša virsraksta izvēle
13. Domraksta plāns 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Domraksta plāna novērtēšana atbilstoši dotajam domraksta veidam un tematam.
14. Par anotāciju 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Teorētiskie jautājumi par anotāciju.
15. Anotācijas analīze 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Anotācijas informācijas analīze
16. Grāmatas temats anotācijā 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Grāmatas temata noteikšana pēc anotācijas.

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Domraksta temats Citi zema 1 p. Temata atbilstība dotajam attēlam
2. Domraksta plāns Citi vidēja 1 p. Domraksta plāna, tā nozīmes izpratne domraksta tapšanā
3. Domraksta pazīmes III Citi vidēja 1 p. Temata saistība ar attēlu.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Domraksta pazīmes 00:20:00 vidēja 8 p. Domraksta pazīmes, plānošana
2. Domraksta veidi 00:20:00 vidēja 7 p. Domraksta veidi, pazīmes, plānošana

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Tekstu veidi 00:30:00 vidēja 10 p. Teksta tipi