Uzmetums ir sākotnējs domraksta variants (parasti vēl labojams); galveno ideju fiksējums.
Ja temats un virsraksts dots, tad vispirms noskaidro galveno jeb atslēgas vārdu.
Ja temats un virsraksts jāizdomā, tad izdomā, ko gribi pateikt ar savu domrakstu.
 
Izveido ideju tīklu vai ideju zirnekli!
 
Uzmetuma veidošanai idejas var pierakstīt, izmantojot dažādus paņēmienus: "prāta vētru", "ideju tīklu", "ideju zirnekli" u.c.
 
"Prāta vētra" ir domāšanas un jaunu ideju radīšanas paņēmiens, ko parasti izmanto, strādājot grupā.
 
 • Mērķis – pierakstīt pēc iespējas vairāk ideju par kādu jautājumu.
 • Darba gaita.
  Katra izteiktā doma ir jāpieraksta un jāmēģina attīstīt tālāk.
  Ideju radīšanas procesā nav svarīgi, vai ideju varēs īstenot dzīvē. Bieži vien neparastā idejā slēpjas kāda laba doma, ko varēs izvērst. Tāpēc visas izteiktās domas tiek uzskatītas par labām, tās nedrīkst kritizēt vai noniecināt.
 • Obligāti jāievēro!
  1.
  Katram ir savas domas, un katrs ir jāuzklausa.
  2. Nedrīkst teikt: "Muļķības!", "Tā nevar būt!" un tamlīdzīgi.
Prāta vētrā tiek fiksētas visas idejas.
Paraugs ideju tīklam. Vidū ieraksta tematu un apkārt raksta visu, kas ienāk prātā par šo tematu.
 
Mana māja.png
 
Par domraksta plānu sauc atsevišķu darba daļu virsrakstu secīgu sakārtojumu, bet pašus virsrakstus sauc par plāna punktiem.
Saulainās brīvdienas.
Plāns.
1. Pēdējā skolas diena.
2. Mani sapņi par vasaras brīvdienām.
3. Ciemos pie vecmāmiņas.
4. Interesantie piedzīvojumi.
5. Nākamās vasaras plāni.
 
Veidojot plāna punktus, jācenšas izvairīties no darbības vārdiem. Katrs plāna punkts ir nosaukums, nevis vienkāršs paplašināts teikums.
Reizēm izlaisto darbības vārdu vietā lieto domuzīmi.
Sacensības basketbolā.
Plāns.
1. Iepazīšanās ar sacensību nolikumu.
2. Mūsu klases komandas veidošana.
3. Treniņi sporta zālē.
4. Sacensības – neaizmirstams piedzīvojums.
5. Mēs – uzvarētāji.
 
Domraksta plānus iedala:
 • vienkāršais plāns,
 • trīsdaļīgais plāns.
Vienkāršo plānu veido no vairākiem vienkāršiem plāna punktiem.
Katra vienkāršā plāna pamatā ir trīsdaļīgais plāns, kuram ir šādi daļu
virsraksti:
 • ievads (apm.1/5 daļa no domraksta), 
 • iztirzājums (apm. 3/5 daļas no domraksta),
 • nobeigums (apm. 1/5 daļa no domraksta).
Mana kaķe Prince.
Plāns.
Ievads. Mana mīlule.
Iztirzājums.
1. Princes ierašanās mūsu mājās.
2. Kaķenītes krāšņais kažoks.
4. Princes raksturs un netikumi.
Nobeigums. Mājinieku domas par Princi.
 
Plānu vieglāk sastādīt, ja iedomājies, ka Tavs domraksts ir grāmata, kuru raksti, un plāna punkti ir grāmatas nodaļu virsraksti.
 
Plāna punktu formulējumā nedrīkst izmantot darbības vārdu personu formas un saliktus teikumus.
Nepareizi: Kā mēs braucām uz Tērveti.
Pareizi: Ekskursija uz Tērveti.
 
Ievadā jāatsaucas uz tematu un jāpamato, par ko domrakstā tiks rakstīts un kāpēc tas ir tev svarīgi. Ievads jāuzraksta vienā rindkopā.
 
Iztirzājumā jābūt vismaz tik rindkopām, cik plāna punktus esi paredzējis. Rindkopām jābūt savstarpēji saistītām, proti, vajadzētu būt pārejai uz jaunu domu.
 
Nobeigumā (pēdējā rindkopā) jāizsaka savi secinājumi par iztirzājuma daļā minētajām domām. Pēdējais teikums ir vissvarīgākais – tā ir galvenā atziņa, kas gūta, domājot, vērtējot, analizējot doto tematu.