1. Vārddarināšana

  2. Vienkāršs teikums un salikts teikums

  3. Vēstījums, apraksts, raksturojums