Teorija

Uzdevumi

1. Saikļa "un" lietojums

Grūtības pakāpe: vidēja

2
2. Vienkārša teikuma iedalījums

Grūtības pakāpe: vidēja

3
3. Izteicējs saliktā teikumā

Grūtības pakāpe: vidēja

2
4. Teikuma gramatiskais centrs

Grūtības pakāpe: vidēja

2
5. Izteicējs, kuru veido divi vārdi

Grūtības pakāpe: zema

1
6. Gramatiskie centri saliktā teikumā

Grūtības pakāpe: vidēja

2
7. Pakārtojuma vārda noteikšana

Grūtības pakāpe: zema

1
8. Teikuma atkarīgā un neatkarīgā daļa

Grūtības pakāpe: vidēja

2
9. Gramatiskais centrs saliktā pakārtotā teikumā

Grūtības pakāpe: vidēja

4
10. Vienkāršs un salikts teikums

Grūtības pakāpe: vidēja

2
11. Teikuma daļu saistīšanas līdzekļi

Grūtības pakāpe: zema

1
12. Palīgteikumu skaits saliktā pakārtotā teikumā

Grūtības pakāpe: vidēja

2
13. Salikta sakārtota teikuma daļu saistījums

Grūtības pakāpe: zema

1
14. Pieturzīmes saliktā teikumā

Grūtības pakāpe: vidēja

2
15. Jautājumi par saliktu teikumu

Grūtības pakāpe: vidēja

2
16. Pieturzīmju lietojuma skaidrojums

Grūtības pakāpe: vidēja

2

Testi

1. Salikts teikums I

Grūtības pakāpe: vidēja

11
2. Salikta teikuma uzbūve un rakstība

Grūtības pakāpe: vidēja

9

Materiāli skolotājiem