Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Teikums. Vienkāršs teikums Teikuma un gramatiskā centra jēdziens. Vienkāršu teikumu iedalījums.
2. Teikuma gramatiskais centrs Teikuma gramatiskais centrs - jautājumi, uz kuriem atbild, vārdšķiras, kas veic attiecīgā virslocekļa funkciju. Ietvertā teikuma priekšmeta jēdziens.
3. Salikts teikums Salikts teikums: salikta sakārota un salikta pakārtota teikuma jēdziens. Pieturzīmju lietojums saliktā teikumā.
4. Salikta teikuma grafisks attēlojums Priekšstats par saliktu teikuma grafisku attēlojumu

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Saikļa "un" lietojums 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Komata lietošana saikļa "un" priekšā
2. Vienkārša teikuma iedalījums 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Vienkārša paplašināta un vienkārša nepaplašināta teikuma noteikšana.
3. Izteicējs saliktā teikumā 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Prot noteikt izteicēju, kas atbild uz jautājumiem "ko dara?", "kāds ir?"", "kas ir?".
4. Teikuma gramatiskais centrs 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Teikuma priekšmeta un izteicēja noteikšana vienkāršā paplašinātā teikumā.
5. Izteicējs, kuru veido divi vārdi 1. izziņas līmenis zema 1 p. Mācās noteikt izteicēju, kas atbild uz jautājumiem "kāds ir?"", "kas ir?".
6. Gramatiskie centri saliktā teikumā 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Saskata un nosaka teikuma gramatiskos centrus (vienlīdzīgi virslocekļi).
7. Pakārtojuma vārda noteikšana 1. izziņas līmenis zema 1 p. Saskata un nosauc daļu ievadītājvārdus.
8. Teikuma atkarīgā un neatkarīgā daļa 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Nosaka virsteikumu un palīgteikumu.
9. Gramatiskais centrs saliktā pakārtotā teikumā 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Nosaka gramatisko centru saliktā teikumā.
10. Vienkāršs un salikts teikums 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Prot noteikt teikumu iedalījumu pēc uzbūves
11. Teikuma daļu saistīšanas līdzekļi 1. izziņas līmenis zema 1 p. Izvēlas atbilstošos daļu saistītājvārdus.
12. Palīgteikumu skaits saliktā pakārtotā teikumā 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Prot noteikt palīgteikumus saliktā pakārtotā teikumā
13. Salikta sakārtota teikuma daļu saistījums 1. izziņas līmenis zema 1 p. Prot noteikt salikta sakārtota teikuma daļu saistītājvārdus.
14. Pieturzīmes saliktā teikumā 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Prot atdalīt salikta teikuma daļas
15. Jautājumi par saliktu teikumu 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Pārbauda teorētiskās zināšanas par saliktu teikumu
16. Pieturzīmju lietojuma skaidrojums 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Prot skaidrot pieturzīmju lietojumu saliktā un vienkāršā paplašinātā teikumā.

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Gramatiskais centrs saliktā sakārtotā teikumā Citi vidēja 4 p. Nosaka gramatisko centru saliktā teikumā.
2. Teikumu iedalījums pēc uzbūves Citi vidēja 2 p. Prot noteikt teikumu veidu pēc uzbūves

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Salikts teikums I 00:20:00 vidēja 11 p. Prot noteikt vienkāršu un saliktu teikumu
2. Salikta teikuma uzbūve un rakstība 00:20:00 vidēja 9 p. Pieturzīmes saliktā sakārtotā un saliktā pakārtotā teikumā ar vienu palīgteikumu.

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Salikts teikums II 00:40:00 vidēja 15 p. Salikta teikuma raksturojums