Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Teikums. Vienkāršs teikums Teikuma un gramatiskā centra jēdziens. Vienkāršu teikumu iedalījums.
2. Teikuma gramatiskais centrs Teikuma gramatiskais centrs - jautājumi, uz kuriem atbild, vārdšķiras, kas veic attiecīgā virslocekļa funkciju. Ietvertā teikuma priekšmeta jēdziens.
3. Salikts teikums Salikts teikums: salikta sakārota un salikta pakārtota teikuma jēdziens. Pieturzīmju lietojums saliktā teikumā.
4. Salikta teikuma grafisks attēlojums Priekšstats par saliktu teikuma grafisku attēlojumu

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Saikļa "un" lietojums 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Komata lietošana saikļa "un" priekšā
2. Vienkārša teikuma iedalījums 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Vienkārša paplašināta un vienkārša nepaplašināta teikuma noteikšana.
3. Izteicējs saliktā teikumā 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Prot noteikt izteicēju, kas atbild uz jautājumiem "ko dara?", "kāds ir?"", "kas ir?".
4. Teikuma gramatiskais centrs 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Teikuma priekšmeta un izteicēja noteikšana vienkāršā paplašinātā teikumā.
5. Izteicējs, kuru veido divi vārdi 1. izziņas līmenis zema 1p. Mācās noteikt izteicēju, kas atbild uz jautājumiem "kāds ir?"", "kas ir?".
6. Gramatiskie centri saliktā teikumā 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Saskata un nosaka teikuma gramatiskos centrus (vienlīdzīgi virslocekļi).
7. Pakārtojuma vārda noteikšana 1. izziņas līmenis zema 1p. Saskata un nosauc daļu ievadītājvārdus.
8. Teikuma atkarīgā un neatkarīgā daļa 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Nosaka virsteikumu un palīgteikumu.
9. Gramatiskais centrs saliktā pakārtotā teikumā 2. izziņas līmenis vidēja 4p. Nosaka gramatisko centru saliktā teikumā.
10. Vienkāršs un salikts teikums 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Prot noteikt teikumu iedalījumu pēc uzbūves
11. Teikuma daļu saistīšanas līdzekļi 1. izziņas līmenis zema 1p. Izvēlas atbilstošos daļu saistītājvārdus.
12. Palīgteikumu skaits saliktā pakārtotā teikumā 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Prot noteikt palīgteikumus saliktā pakārtotā teikumā
13. Salikta sakārtota teikuma daļu saistījums 1. izziņas līmenis zema 1p. Prot noteikt salikta sakārtota teikuma daļu saistītājvārdus.
14. Pieturzīmes saliktā teikumā 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Prot atdalīt salikta teikuma daļas
15. Jautājumi par saliktu teikumu 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Pārbauda teorētiskās zināšanas par saliktu teikumu
16. Pieturzīmju lietojuma skaidrojums 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Prot skaidrot pieturzīmju lietojumu saliktā un vienkāršā paplašinātā teikumā.

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Gramatiskais centrs saliktā sakārtotā teikumā Citi vidēja 4p. Nosaka gramatisko centru saliktā teikumā.
2. Teikumu iedalījums pēc uzbūves Citi vidēja 2p. Prot noteikt teikumu veidu pēc uzbūves

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Salikts teikums I 00:20:00 vidēja 11p. Prot noteikt vienkāršu un saliktu teikumu
2. Salikta teikuma uzbūve un rakstība 00:20:00 vidēja 9p. Pieturzīmes saliktā sakārtotā un saliktā pakārtotā teikumā ar vienu palīgteikumu.

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Salikts teikums II 00:40:00 vidēja 15p. Salikta teikuma raksturojums