Teikums ir vārdu sakopojums, kas izsaka kādu domu.
Teikumam ir noteikta uzbūve.
Teikumā jābūt teikuma priekšmetam un izteicējam vai vismaz vienam no tiem. Teikuma priekšmets un izteicējs veido teikuma gramatisko centru.
Bez teikuma gramatiskā centra teikums neveidojas.
Reiz dzīvoja vecs vīriņš.
Teikuma priekšmets – vīriņš.
Izteicējs – dzīvoja.
 
Vecuma dēļ daudz nestrādāja.
Izteicējs – nestrādāja.
 
Dzīvot.
Hmm.
Ak tā!
Nav gramatiskā centra - nav teikumu.
Teikuma priekšmetu un izteicēju vēl dēvē arī par teikuma virslocekļiem, jo tie teikumā ir galvenie.
 
Teikuma priekšmets
Izteicējs
vīriņš
dzīvoja

Ir arī palīglocekļiapzīmētājs, papildinātājs un apstāklis.
Kā rāda to nosaukums – tie palīdz veidoties teikumam, precizējot darbības vietu, laiku utt.
 
YCUZD_230210_5021_tabula_teikums.png
  
Vienkāršā teikumā ir viens gramatiskais centrs.
Reiz dzīvoja vecs vīriņš.
Gramatiskais centrs – vīriņš dzīvoja.
 
Gramatisko centru var veidot vienlīdzīgi teikuma locekļi.
Vīriņš uztaisīja abru un nesa uz kaimiņiem.
Teikuma priekšmets – vīriņš.
Vienlīdzīgi izteicēji – uztaisīja un nesa.
Gramatiskais centrs – vīriņš uztaisīja un nesa.
 
Vienkārši teikumi iedalāmi vienkāršos nepaplašinātos un vienkāršos paplašinātos teikumos.

YCUZD_230210_5021_shema_teikums.png
 
Vienkāršā nepaplašinātā teikumā ir tikai teikuma gramatiskais centrs.
Vienkāršā paplašinātā teikumā teikuma gramatisko centru paskaidro teikuma palīglocekļi.
 
Vienkāršs nepaplašināts teikums
Vienkāršs
paplašināts teikums
Atskrēja vilks.
Pēc brītiņa atskrēja vilks.
Vilks apsēdās un brīnījās.
Vilks apsēdās uz abras blakus lapsai un brīnījās.
Lācis atnāca, notupās un brīnījās.
 Pēc brītiņa atnāca arī lācis, notupās uz abras blakus vilkam un brīnījās.

Teikuma uzbūvi nenosaka tā garums. Ja vienkāršā nepaplašinātā teikumā ir daudz vienlīdzīgu izteicēju vai teikuma priekšmetu, tad teikums var būt garāks par vienkāršu paplašinātu teikumu.
Vienkāršs nepaplašināts teikums Lācis atnāca, notupās un brīnījās (5 vārdi).
Vienkāršs paplašināts teikums – Pēc brītiņa atskrēja vilks (4 vārdi).