28. maijs - LATVIEŠU VALODA
EKSĀMENS 9. KLASEI

Teorija

Uzdevumi

1. Teikumā iederīgais vārds

Grūtības pakāpe: zema

1
2. Priedēkļa nozīme vārddarināšanā

Grūtības pakāpe: vidēja

2
3. Grāmatu nosaukumu rakstība

Grūtības pakāpe: vidēja

2
4. Salikteņi daiļliteratūrā

Grūtības pakāpe: vidēja

1
5. Uzvārdu sastāvs

Grūtības pakāpe: vidēja

2
6. Salikteņu sastāvdaļas

Grūtības pakāpe: vidēja

4
7. Salikteņu pareizrakstība I

Grūtības pakāpe: vidēja

3
8. Izpratne par vārddarināšanu un vārda sastāvu

Grūtības pakāpe: augsta

2
9. Salikteņu rakstība

Grūtības pakāpe: vidēja

2
10. Pareiza salikteņa izvēle

Grūtības pakāpe: vidēja

1
11. Vārda sastāvdaļas

Grūtības pakāpe: vidēja

2
12. Jaunu vārdu veidošana ar priedēkļiem

Grūtības pakāpe: vidēja

1
13. Salikteņu pareizrakstība II

Grūtības pakāpe: vidēja

2

Testi

1. Vārda nozīme

Grūtības pakāpe: vidēja

6
2. Vārda sastāvs

Grūtības pakāpe: vidēja

15

Materiāli skolotājiem