Pirmatnīgs vārds ir vārds, kuram ir tikai sakne un galotne.
saul-e, mež-s
Atvasināti vārdi ir vārdi, kuriem bez saknes un galotnes ir priedēklis un piedēklis vai viens no tiem.
saul-īt-e, pa-saul-īt-e, pa-saul-e
Salikteņi ir vārdi, kuriem ir vismaz divas saknes.
saul-star-s, saul-es-puķ-
 
Salikteņus veido, apvienojot divus vai vairākus vārdus vienā vārdā.
Salikteņos pirmā vārda galotne saglabājas pilnīgi (naktssargs), daļēji (sētsvidus) vai pirmais vārds zaudē galotni (ceturtdiena).
 
Saliktenī lieto vienu uzsvaru. Parasti uzsver pirmo zilbi.
 
Ja saliktenī pirmā vārda sakne beidzas ar tādu pašu līdzskani, ar kādu sākas otrais vārds, tad jāraksta divi vienādi līdzskaņu burti (lietussargs).
Pārnešanai jaunā rindā salikteņus dala pa vārda sastāvdaļām.
 
Latviešu valodā reizēm mēdz lietot paralēlformas – salikteņus un tādas pašas nozīmes vārdu savienojumus (tautasdziesma un tautas dziesma).
Ja nav zināms, kā saliktenis pareizi jāraksta, tas jāsameklē pareizrakstības vārdnīcā.