Katram vārdam ir noteikts vārda sastāvs.
 
Sakne ir vārda daļa, kas ir kopīga veselai radniecīgu vārdu saimei un kas šai vārdu saimei piešķir kopīgu nosaukumu.
rieksts
riekstiņš
riekstotājs
riekstot
Galotne ir vārda daļa, kas atrodas vārda beigās un kas, vārdu lokot, mainās.
rieksts – rieksti riekstiem
Galotnes maiņa nemaina vārda nozīmi.
Priedēklis ir vārda sastāvdaļa, kas atrodas vārda saknes priekšā.
vējš aizvējš
snigt uzsnigt
 
Priedēklis maina vārda nozīmi.
 
Ja priedēklis beidzas ar to pašu burtu, ar kuru sākas sakne tad blakus rakstāmi divi vienādi burti.
 
zīmēt uzzīmēt
taisīt attaisīt
Piedēklis ir vārda sastāvdaļa, kas atrodas starp vārda sakni un vārda galotni.
zīme zīmēt
mežs mežš
 
Piedēklis maina vārda nozīmi.
 
Vārdā var būt vairāki piedēkļi blakus.
Celms – vārda daļa bez galotnes.
saul-, mež-, pasaul-
Izskaņu veido vārda pēdējais piedēklis un galotne.
saul-īte, dziedāt-ājs, las-ot
 Izcēlums