Grūtības pakāpe:
00:20:00
1. Teikumā iederīgais vārds 1 p.
2. Priedēkļa nozīme vārddarināšanā 2 p.
3. Īpašvārdi anotācijā 1 p.
4. Gada vārds un tā nozīme 1 p.
5. Īpašvārdi anotācijā 1 p.