Grūtības pakāpe:
00:40:00
1. Salikteņu sastāvdaļu saskatīšana uzvārdos 4 p.
2. Salikteņu pirmās daļas galotne 1 p.
3. Uzvārdu vārda sastāvs 1 p.
4. Salikteņu pareizrakstība 3 p.
5. Salikteņi teikumā 3 p.
6. Salikteņi daiļliteratūrā 1 p.
7. Izpratne par vārddarināšanu un vārda sastāvu 2 p.