Teorija

Uzdevumi

1. Atslēgvārdi latviešu valodā I

Grūtības pakāpe: zema

1
2. Atslēgvārdi latviešu valodā II

Grūtības pakāpe: vidēja

1
3. Atslēgvārdi literārā tekstā I

Grūtības pakāpe: zema

1
4. Atslēgvārdi literārā tekstā II

Grūtības pakāpe: vidēja

1
5. Atslēgvārdi literārā tekstā III

Grūtības pakāpe: vidēja

2
6. Atslēgvārdi matemātikā I

Grūtības pakāpe: vidēja

1
7. Atslēgvārdi matemātikā II

Grūtības pakāpe: vidēja

1
8. Atslēgvārdi matemātikā III

Grūtības pakāpe: augsta

2
9. Atslēgvārdi dabaszinībās I

Grūtības pakāpe: augsta

2
10. Atslēgvārdi dabaszinībās II

Grūtības pakāpe: vidēja

1
11. Atslēgvārdi sociālās zinībās I

Grūtības pakāpe: vidēja

1
12. Atslēgvārdi sociālās zinībās II

Grūtības pakāpe: vidēja

1
13. Atslēgvārdi mūzikā

Grūtības pakāpe: augsta

2

Testi

1. Atslēgvārdi tekstā I

Grūtības pakāpe: vidēja

7
2. Atslēgvārdi tekstā II

Grūtības pakāpe: vidēja

9

Materiāli skolotājiem