28. maijs - LATVIEŠU VALODA
EKSĀMENS 9. KLASEI

Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Teksta uztveramība – atslēgvārdi 5.5.Nosaka atslēgvārdus dažādu žanru tekstos.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Atslēgvārdi latviešu valodā I 1. izziņas līmenis zema 1 p. Nosaka atslēgvārdus tekstā par latviešu valodas likumiem.
2. Atslēgvārdi latviešu valodā II 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Nosaka atslēgvārdus tekstā par latviešu valodas likumiem.
3. Atslēgvārdi literārā tekstā I 2. izziņas līmenis zema 1 p. Nosaka atslēgvārdus literārā tekstā.
4. Atslēgvārdi literārā tekstā II 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Nosaka atslēgvārdus literārā tekstā.
5. Atslēgvārdi literārā tekstā III 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Nosaka atslēgvārdus literārā tekstā.
6. Atslēgvārdi matemātikā I 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Nosaka atslēgvārdus matemātikā.
7. Atslēgvārdi matemātikā II 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Nosaka atslēgvārdus matemātikā.
8. Atslēgvārdi matemātikā III 2. izziņas līmenis augsta 2 p. Nosaka atslēgvārdus matemātikā.
9. Atslēgvārdi dabaszinībās I 3. izziņas līmenis augsta 2 p. Nosaka atslēgvārdus dabaszinību tekstā.
10. Atslēgvārdi dabaszinībās II 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Nosaka atslēgvārdus dabaszinību tekstā.
11. Atslēgvārdi sociālās zinībās I 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Nosaka atslēgvārdus sociālo zinību tekstā.
12. Atslēgvārdi sociālās zinībās II 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Nosaka atslēgvārdus sociālo zinību tekstā.
13. Atslēgvārdi mūzikā 2. izziņas līmenis augsta 2 p. Nosaka atslēgvārdus mūzikas teorijā.

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Atslēgvārdi latviešu valodā III Citi vidēja 2 p. Nosaka atslēgvārdus tekstā par latviešu valodas likumiem.
2. Atslēgvārdi dabaszinībās III Citi augsta 2 p. Nosaka atslēgvārdus dabaszinību tekstā.
3. Atslēgvārdi vizuālā mākslā Citi augsta 2 p. Nosaka atslēgvārdus vizuālās mākslas teorijā.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Atslēgvārdi tekstā I 00:20:00 vidēja 7 p. Lasa tekstu. Nosaka tajā atslēgas vārdus.
2. Atslēgvārdi tekstā II 00:20:00 vidēja 9 p. Lasa tekstu. Nosaka tajā atslēgas vārdus.

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Atslēgvārdi tekstā III 00:40:00 vidēja 17 p. Lasa tekstu. Nosaka tajā atslēgas vārdus.