1. Teksta uztveramības kritēriji

  2. Ortoēpija. Valodas skaņas. Vārddarināšana. Izsauksmes vārdi – onomatopoētismi

  3. Atslēgvārdi