Teorija

Uzdevumi

1. Onomatopoētismi teikumā

Grūtības pakāpe: augsta

3
2. Izsauksmes vārdi – dabā dzirdamās skaņas

Grūtības pakāpe: vidēja

2
3. Pieturzīmes teikumos ar izsauksmes vārdiem

Grūtības pakāpe: vidēja

4
4. Burta o apzīmētās skaņas

Grūtības pakāpe: vidēja

1
5. Patskaņi

Grūtības pakāpe: zema

1
6. Burti un skaņas

Grūtības pakāpe: zema

4
7. Patskaņu lietojums tēmas aktuālajos vārdos

Grūtības pakāpe: vidēja

3
8. Skaņas vārdos

Grūtības pakāpe: vidēja

1
9. Lietvārda daudzskaitla ģenitīvs

Grūtības pakāpe: vidēja

3
10. Dubultlīdzskaņu pareizrakstība

Grūtības pakāpe: vidēja

1
11. Priedēkļu lietošana

Grūtības pakāpe: vidēja

1
12. Priedēkļa saskatīšana vārdā

Grūtības pakāpe: vidēja

3
13. Radniecīgi vārdi

Grūtības pakāpe: vidēja

4
14. Vārda sastāva noteikšana

Grūtības pakāpe: augsta

4
15. Jaunu vārdu darināšana ar galotnes palīdzību

Grūtības pakāpe: vidēja

2
16. Vārdu izskaņas

Grūtības pakāpe: vidēja

4
17. Ortogrāfija

Grūtības pakāpe: zema

4
18. Lietvārda locījums teikumā

Grūtības pakāpe: vidēja

1

Testi

1. Izsauksmes vārdi. Valodas skaņas. Lietvārds ģenitīvā.

Grūtības pakāpe: vidēja

15
2. Vārda sastāvs. Jaunu vārdu darināšana.

Grūtības pakāpe: vidēja

12

Materiāli skolotājiem