Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Izsauksmes vārdi Ievēro pareizrakstību teikumos ar izsauksmes vārdiem, uzrunu.
2. Latviešu valodas skaņas Latviešu valodas skaņu iedalījums
3. Līdzskaņu pārmaiņas. Līdzskaņu dubultošana Rakstos un izrunā lieto dubultos līdzskaņus. Ievēro līdzskaņu miju vārdu Ģ.locījumā.
4. Jaunu vārdu darināšana Vārda sastāva izpratne. Jaunu vārdu darināšana, pievienojot galotni, piedēkli, priedēkli. Izskaņas jēdziens. Vārda sastāvdaļu pasvītrojumi.
5. Lietvārdi ģenitīvā. Salikteņi Loka lietvārdus ģenitīvā.Ievēro salikteņu pareizrakstību.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Onomatopoētismi teikumā 3. izziņas līmenis augsta 3 p. Šķir izsauksmes vārdus atkarībā no dabā dzirdamās skaņas. Ievēro interpunkciju teikumos ar izsauksmes vārdiem.
2. Izsauksmes vārdi – dabā dzirdamās skaņas 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Izsauksmes vārdu saskatīšana teikumā. Instrukcijas ievērošana, precīzi izrakstot saskatītos izsauksmes vārdus.
3. Pieturzīmes teikumos ar izsauksmes vārdiem 3. izziņas līmenis vidēja 4 p. Izsauksmes vārdu saskatīšana teikumā, to pareiza atdalīšana no pārējās teikuma daļas, ievērojot doto instrukciju, un atbilstošas teikuma beigu pieturzīmes ielikšana.
4. Burta o apzīmētās skaņas 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Izpratne par skaņas un burta jēdzienu. Skaņu o, ō un uo atšķiršana.
5. Patskaņi 1. izziņas līmenis zema 1 p. Īsie un garie patskaņi vārdu savienojumos
6. Burti un skaņas 1. izziņas līmenis zema 4 p. Burtu un skaņu atbilstība vārdā
7. Patskaņu lietojums tēmas aktuālajos vārdos 1. izziņas līmenis vidēja 3 p. Tēmā aktuāli lietojamo vārdu pareizrakstība, ierakstot vārdos trūkstošos patskaņus.
8. Skaņas vārdos 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Līdzskaņu pareizrakstība
9. Lietvārda daudzskaitla ģenitīvs 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Lieto pareizu ģenitīva formu lietvārdiem.
10. Dubultlīdzskaņu pareizrakstība 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Lieto pareizi vārdus ar dubultiem līdzskaņiem.
11. Priedēkļu lietošana 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Lieto stilistiski pareizus priedēkļus.
12. Priedēkļa saskatīšana vārdā 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Priedēkļu saskatīšana dažādu vārdšķiru vārdos (lietvārdos, darbības vārdos un īpašības vārdos).
13. Radniecīgi vārdi 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Radniecīgu vārdu saimju izveidošana. Kopīgās saknes saskatīšana.
14. Vārda sastāva noteikšana 2. izziņas līmenis augsta 4 p. Atvasinātu vārda vārda sastāva noteikšana.
15. Jaunu vārdu darināšana ar galotnes palīdzību 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Pirmatnīgu vārdu darināšana, nomainot vārda galotni.
16. Vārdu izskaņas 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Izskaņas jēdziena izpratne. Izskaņu saskatīšana dažādu vārdšķiru vārdos.
17. Ortogrāfija 1. izziņas līmenis zema 4 p. Nosaka kopā vai atsevišķi rakstāmus vārdus.
18. Lietvārda locījums teikumā 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Teikuma veidošanā izvēlas atbilstošu lietvārda Ģ. locījumu.

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Pirmatnīgi un atvasināti vārdi Citi vidēja 1 p. Vārda sastāva noteikšana visiem teikuma vārdiem. Pirmatnīgu un atvasinātu vārdu atšķiršana.
2. Vārda sastāva noteikšana Citi vidēja 6 p. Saknes un galotnes noteikšana pirmatnīgiem lietvārdiem, īpašības vārdiem un darbības vārdiem.
3. Vārda sastāva noteikšana atvasinātiem vārdiem Citi vidēja 9 p. Vārda sastāva noteikšana ar piedēkli atvasinātiem lietvārdiem, īpašības vārdiem un darbības vārdiem.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Izsauksmes vārdi. Valodas skaņas. Lietvārds ģenitīvā. 00:20:00 vidēja 15 p. Atpazīst onomatopoētismus. Ievēro ortogrāfiju.
2. Vārda sastāvs. Jaunu vārdu darināšana. 00:20:00 vidēja 12 p. Nosaka vārdu sastāvu. Ievēro ortogrāfiju.

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Ortoēpija. Valodas skaņas. Vārda sastāvs. 00:40:00 vidēja 45 p. Atpazīst onomatopoētsismus. Ievēro ortogrāfiju.