Izsauksmes vārds ir nelokāma vārdšķira, kuras uzdevums ir teikumā pastiprināt teikuma emocionalitāti, gribu, paust skaņas.
ā, labrīt, skat
 
Pēc nozīmes izsauksmes vārdus iedala vairākās grupās:
1. Emociju izsauksmes vārdi, kas izsaka sajūtas, jūtas, pārdzīvojumu: ai, ak, au, urrā u.c.
2. Pamudinājuma izsauksmes vārdi, kas izsaka kādu aicinājumu vai pievērš uzmanību: marš,skat u.c.
3. Pieklājības frāzes: labdien, uz redzēšanos u.c.
4. Skaņu vai trokšņu atdarinājuma izsauksmes vārdi: mū-mū, blaukš u.c.
 
Izsauksmes vārdu no pārējā teikuma atdala ar komatu.
Skat, putniņš aizlidoja!
 
Atkārto par izsauksmes vārdiem šeit!
Tos izsauksmes vārdus, kuri atdarina dabā dzirdamās skaņas, sauc par onomatopoētismiem.
Arī šos izsauksmes vārdus, tāpat kā citus, teikumā no pārējiem vārdiem atdala ar komatu vai izsaukuma zīmi.
Piemērs:
Svirr-svirr!
Aizšvirkst gar torņiem svīres.
 
Tad zili melns un spoži balts,
tad, brīkš, bradāks, un lietus šalts.