Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Vārda sastāvdaļas Teorija par vārda sastāvdaļām
2. Vārdu iedalījums pēc uzbūves Vārdu iedalījums pēc uzbūves

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Teikumā iederīgais vārds 1. izziņas līmenis zema 1 p. Teikumā iederīgā vārda izvēle atbilstoši kontekstam. Lietvārda nozīme teikuma izveidē.
2. Priedēkļa nozīme vārddarināšanā 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Darbības vārds vienkāršā paplašinātā teikumā. Darbības vārda priedēkļa noteikšana.
3. Grāmatu nosaukumu rakstība 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Pietruzīmju lietojums grāmatu nosaukuma rakstībā.
4. Salikteņi daiļliteratūrā 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Salikteņi teikumā, to nozīmes noteikšana pēc konteksta.
5. Uzvārdu sastāvs 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Salikteņi vārdu grupā.
6. Salikteņu sastāvdaļas 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Salikteņu daļas.
7. Salikteņu pareizrakstība I 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Trūkstošo burtu ierakstīšana salikteņos (skaitļa vārdos, dienu nosaukumos un vārdos, kuros blakus rakstāmi divi vienādi burti).
8. Izpratne par vārddarināšanu un vārda sastāvu 3. izziņas līmenis augsta 2 p. Izpratne par vārda sastāvu, vārda sastāvdaļām un to nozīmi vārddarināšanā.
9. Salikteņu rakstība 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Dažādu vārdšķiru salikteņu pareizrakstība
10. Pareiza salikteņa izvēle 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Teikuma saturam atbilstoša salikteņa izvēle.
11. Vārda sastāvdaļas 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Pārbauda teorētiskās zināšanas par vārda sastāvdaļām.
12. Jaunu vārdu veidošana ar priedēkļiem 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Pārbauda skolēnu izpratni par priedēkļu lietojumu.
13. Salikteņu pareizrakstība II 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Nostiprina zināšanas par salikteņu pareizrakstību

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Īpašvārdi anotācijā Citi vidēja 1 p. Īpašvārdi anotācijās.
2. Gada vārds un tā nozīme Citi vidēja 1 p. Vārda nozīmes noteikšana, izvēloties to no dotajiem variantiem.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Vārda nozīme 00:20:00 vidēja 6 p. Teikumā iederīgā vārda izvēle atbilstoši kontekstam. Lietvārda nozīme teikuma izveidē. Darbības vārda saskatīšana vienkāršā paplašinātā teikumā. Darbības vārda priedēkļa noteikšana. Īpašvārdu saskatīšana anotācijas fragmentā. Vārda nozīmes noteikšana, izvēloties to no dotajiem variantiem.
2. Vārda sastāvs 00:40:00 vidēja 15 p. Salikteni veidojošo vārdu saskatīšana. Salikteņu saskatīšana vārdu grupā. Trūkstošo burtu ierakstīšana salikteņos (skaitļa vārdos, dienu nosaukumos un vārdos, kuros blakus rakstāmi divi vienādi burti). Salikteņu saskatīšana dažādu autoru daiļdarbos. Salikteņu saskatīšana teikumā un tā nozīmes noteikšana pēc konteksta. Izpratne par vārda sastāvu, vārda sastāvdaļām un to nozīmi vārddarināšanā.

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Vārda sastāvdaļas 00:30:00 vidēja 17 p. Pārbauda zināšanas par vārda sastāvdaļām, vārdu iedalījumu pēc sastāva