Apraksts ir domraksts, kurā aprakstīts kāds priekšmets, parādība vai dzīva būtne.
Aprakstā vajadzētu atbildēt uz šādiem jautājumiem:

kas viņš ir?
Vispirms jānosauc galvenais tēls, tas var būt priekšmets vai dzīva būtne, par kuru tiks veidots apraksts. Tad var dot galvenā tēla vispārīgu aprakstu (nodarbošanās, dzīvesveids, paradumi). Kur viņš dzīvo?
 
kāds?
Jānosauc tēla ārējās pazīmes, jāraksturo tā izskats.
 
ar ko? kā? 
Jāmēģina nosaukt un raksturot tēla būtiskākās īpašības, kas parasti atklājas viņa darbībā un attiecībās pret citiem.
 
ko?
Ko galvenais tēls redzējis, dzirdējis, izjutis, pārdzīvojis, kā tas ietekmējis viņu, kā tas izpaužas viņa raksturā?
 
kāds ir?
Apraksta beigās jācenšas tēlu novērtēt (piemēram, labs, slikts, neglīts utt.)
Cik mīļš, sirsnīgs (vai tieši otrādi) tas ir pret citiem (ja apraksts ir par dzīvu
būtni).
 
Vēstījums ir domraksts, kurā izklāstīts kāds notikums vai notikumi.
Galvenais jautājums: kas notiek?
  
Vēstījumā vajadzētu atbildēt uz šādiem jautājumiem:
 
kur notiek?
Telpās, brīvā dabā, transporta līdzeklī. Tā var būt reāla vai izdomāta vieta.
 
kad notiek?
Notikumu var stāstīt pagātnē, tagadnē vai nākotnē.
 
kas piedalās?
Vēstījumā var būt viens vai vairāki galvenie varoņi. Vēstījumā jāmin arī personas, ar ko galvenais varonis ir kopā notikuma brīdī.
Galvenie varoņi varētu būt dažādi cilvēki – Juris, Aina utt.; dzīvas būtnes – zaķis, vilks utt.; priekšmeti – akmens, šķēres utt.; dabas parādības – sals, vējš, saule utt.
 
kas notiek?
Vēstījumā vienmēr tiek stāstīts par notikumiem, tāpēc jālieto dažādi darbības vārdi. Redzēt, sajust, sadzirdēt, izdzirdēt, nojaust, atbildēt, saukt, melot, klausīties utt.
 
kas interesants atgadās?
Vēstījumā jāmin, kā darbība norisinās, ko darītājs redzēja, dzirdēja, izjuta, pārdzīvoja utt.  Vēstījumā darbība parasti risinās strauji, interesanti, saistoši, lai lasītājs vai klausītājs nezaudētu interesi. Svarīgi ir arī parādīt cilvēku izjūtas – prieku, skumjas, laimi, pārsteigumu, bēdas utt.
 
kā viss atrisinās? 
Katrs notikums beidzas un atrisinās. 
 
Pārspriedums ir domraksta veids, kurā autors patstāvīgi cenšas noskaidrot un risināt kādas problēmas, izteikt savu vērtējumu un secinājumus.
Veidojot pārspriedumu, ir jāprot atlasīt nepieciešamos faktus un izteikt savus argumentus.
Galvenais jautājums - kāpēc?