Teorija

Uzdevumi

1. Vēstījuma temats - attēls

Grūtības pakāpe: zema

1
2. Teksta plānošana un rakstīšanas soļi

Grūtības pakāpe: zema

2
3. Vārdu skaidrojums

Grūtības pakāpe: zema

1
4. Galvenā doma

Grūtības pakāpe: vidēja

2
5. Sakāmvārdi kā teksts

Grūtības pakāpe: vidēja

2
6. Teksta izpratne

Grūtības pakāpe: vidēja

2
7. Tautasdziesmas kā teksts. Naudas loma

Grūtības pakāpe: vidēja

3
8. Valodas lietojuma īpatnības tautasdziesmā

Grūtības pakāpe: vidēja

3
9. Emocionālā vārda nokrāsa

Grūtības pakāpe: vidēja

4
10. Valodas funkcionālie stili

Grūtības pakāpe: vidēja

2
11. Jautājumu uzdošana par tekstu

Grūtības pakāpe: augsta

2
12. Vārdu nozīmes maiņa un skaidrojums

Grūtības pakāpe: augsta

3

Eksāmenu uzdevumi (PROF)

Testi

Materiāli skolotājiem