Teorija

Uzdevumi

1. Darbības vārda vienkāršie un saliktie laiki

Grūtības pakāpe: vidēja

2
2. Darbības vārdu laika formu noteikšana

Grūtības pakāpe: vidēja

2
3. Atgriezenisko darbības vārdu pareizrakstība

Grūtības pakāpe: vidēja

2
4. Darbības vārdu laiki

Grūtības pakāpe: augsta

4
5. Atgriezenisko darbības vārdu lietojums dažādu personu formās

Grūtības pakāpe: vidēja

2
6. Atgriezenisko darbības vārdu lietojums

Grūtības pakāpe: vidēja

1
7. Atgriezenisko darbības vārdu veidošana

Grūtības pakāpe: zema

2
8. Atgriezenisko lietvārdu noteikšana

Grūtības pakāpe: vidēja

1
9. Atgriezenisko lietvārdu darināšana

Grūtības pakāpe: zema

2
10. Atgriezenisko lietvārdu veidošana

Grūtības pakāpe: vidēja

3
11. Atgriezenisko lietvārdu locījums

Grūtības pakāpe: vidēja

2
12. Frazeoloģismi

Grūtības pakāpe: augsta

2
13. Darbības vārds frazeoloģismos

Grūtības pakāpe: augsta

4

Testi

1. Atgriezeniskie darbības vārdi un lietvārdi

Grūtības pakāpe: vidēja

17

Materiāli skolotājiem