Darbības vārdam nenoteiksmē ir galotne -t  (tiešie) vai -ties (atgriezeniskie).
Darbības vārds nenoteiksmē atbild uz jautājumu ko darīt?
Darbības vārds nenoteiksmē nosauc darbību, bet nenorāda ne laiku, ne personu, ne skaitli.
Piemēram, skriet, iet, skatīties, mazgāties.
 
Tiešie un atgriezeniskie darbības vārdi atšķiras ar galotni un ar nozīmi.
Piemēram, celt – kaut ko pārvietot, virzīt uz augšu,
celties – stāties uz kājām no sēdus vai guļus stāvokļa.
  
Ja darbības vārds ir tiešs, darbības vēršas prom no darītāja – mācīt.
Ja darbības vārds ir atgriezenisks, darbība notiek starp vairākiem darītājiem – sarunāties;
darbība izriet no darītāja un atgriežas pie tā atpakaļ – mazgāties.
 
Ja atgriezeniskajam darbības vārdam nenoteiksmē ir izskaņas  -īties, -ināties, tad tagadnes vienskaitļa 3. personā un daudzskaitļa visās personās galotnē ir garais patskanis -ā, pārējiem darbības vārdiem - īsais patskanis salasās, mazgājas.