Teorija

Uzdevumi

1. Valodnieki un viņu ieguldījums latviešu literārās valodas attīstībā

Grūtības pakāpe: vidēja

2
2. Priedēkļa "no" lietojums

Grūtības pakāpe: zema

2
3. Galotne -s vai -is

Grūtības pakāpe: zema

2
4. Jēdzieni valodas kultūrā

Grūtības pakāpe: vidēja

4
5. Pareizā locījuma izvēle

Grūtības pakāpe: vidēja

4
6. 2. deklinācijas lietvārdu pareizrakstība

Grūtības pakāpe: vidēja

4
7. "Nākošais" vai "nākamais"

Grūtības pakāpe: vidēja

2
8. Kopā un šķirti rakstāmi vārdi

Grūtības pakāpe: vidēja

2
9. Saīsinājumu pareizrakstība

Grūtības pakāpe: vidēja

4
10. Salikteņu veidošana

Grūtības pakāpe: vidēja

2
11. Vārdu ievietošana teikumā

Grūtības pakāpe: vidēja

6
12. Saikļa "ka" un apstākļa vārda "kad" lietojums

Grūtības pakāpe: vidēja

2
13. Nozīmes ziņā precīzākā vārda izvēle

Grūtības pakāpe: vidēja

2
14. Nosaukumu pareizrakstība

Grūtības pakāpe: vidēja

2
15. Personvārdu pareizrakstība

Grūtības pakāpe: vidēja

4
16. Svešvārdu pareizrakstība

Grūtības pakāpe: vidēja

6
17. Pareizrunas uzdevums

Grūtības pakāpe: vidēja

6
18. Personvārdu un vietvārdu izruna

Grūtības pakāpe: vidēja

4
19. Darbības vārda izteiksmes

Grūtības pakāpe: vidēja

4
20. Dažādu vārdu pareizrakstība

Grūtības pakāpe: vidēja

6
21. Valodniecības attīstība

Grūtības pakāpe: vidēja

4
22. Atgiezenisko darbības vārdu lietojums

Grūtības pakāpe: augsta

2
23. Partikulu "kā, nekā" lietojums

Grūtības pakāpe: augsta

4
24. Pareizrakstības nostiprināšana

Grūtības pakāpe: augsta

2
25. Prievārdu lietojums

Grūtības pakāpe: augsta

4
26. Kļūdas teikumā

Grūtības pakāpe: augsta

4

Testi

1. Teorija par valodas kultūras jautājumiem, valodniecību

Grūtības pakāpe: vidēja

10
2. Nosaukumu un īpašvārdu pareizruna un pareizrakstība

Grūtības pakāpe: vidēja

17
3. Pareizrakstības nostiprināšana

Grūtības pakāpe: vidēja

17

Materiāli skolotājiem