Teorija

Uzdevumi

1. Valodu saimes

Grūtības pakāpe: vidēja

2
2. Valodu daudzveidība

Grūtības pakāpe: vidēja

2
3. Sinonīmi un antonīmi

Grūtības pakāpe: zema

2
4. Vārdu nozīme

Grūtības pakāpe: zema

1
5. Viennozīmīgi un daudznozīmīgi vārdi

Grūtības pakāpe: vidēja

2
6. Vārda nozīmes atklāsme teikumā

Grūtības pakāpe: vidēja

1
7. Sinonīmi

Grūtības pakāpe: vidēja

1
8. Vārdu skaidrojumi

Grūtības pakāpe: vidēja

1
9. Antonīmi

Grūtības pakāpe: vidēja

1
10. Vārdu nozīme

Grūtības pakāpe: vidēja

3
11. Vārdi pārnestā nozīmē

Grūtības pakāpe: vidēja

1
12. Vārdnīcu tipi

Grūtības pakāpe: vidēja

1
13. Tiešās un pārnestās nozīmes noteikšana

Grūtības pakāpe: vidēja

1
14. Daudznozīmīgu vārdu šķirkļa uzbūve

Grūtības pakāpe: augsta

5

Eksāmenu uzdevumi (PROF)

1. Sinonīmu noteikšana tekstā

Grūtības pakāpe: vidēja

2

Testi

1. Vārdu nozīmes. Sinonīmi un antonīmi

Grūtības pakāpe: vidēja

5

Materiāli skolotājiem