1. Valodas funkcijas. Tiešā runa. Valodas izcelšanās

  2. Valodu daudzveidība un izplatība. Vārdnīcas

  3. Īpašības vārdu salīdzināmās pakāpes. Sintaktiskās konstrukcijas ar palīgvārdiem "kā", "nekā", "par"